Läs senare

Malmö kan bli först med tre terminer

skolreformTre skolterminer och kortare sommarlov är vägen att gå för bättre skolresultat, tror Malmös politiker som vill prova redan nästa år i vissa skolor.
– Man måste våga tänka nytt, säger skolkommunalrådet Sara Wettergren (L).

30 okt 2019
Malmö kan bli först med tre terminer

I budgeten som presenterades i början av veckan stod det klart att Malmö stad redan nästa år vill undersöka möjligheten att pröva på det nya konceptet. Två skolterminer ska bli tre och sommarlovet kortare, är tanken.

På det viset vill kommunen lösa problemen med kraftigt varierande skolresultat mellan olika områden, förklarar Sara Wettergren.

– Många barn som inte har svenska som modersmål tappar mycket under sommarlovet. Det är inte alla som talar svenska hemma eller har svensktalande personer i sin närhet, och då märker man en försvagning i kunskaper som går ut över alla ämnen, säger hon.

Malmö kan därmed bli den första kommunen i landet att slopa systemet med två terminer på grundskolenivå, något som Sara Wettergren tycker borde ha gjorts tidigare.

– Sverige har haft två terminer sedan bondesamhället. Det är förlegat sedan länge, och jag är inte den enda som tycker så.

– Det är inte lätt att ändra på något som har funnits en lång tid, men någon gång måste man kanske sticka ut hakan och testa något nytt Man måste våga tänka nytt för att få upp resultaten, säger hon.

Hon jämför med andra länder utomlands, till exempel Danmark där eleverna har sex veckors sommarlov.
Läsåret i Sverige kommer dock inte att bli längre än vad det redan är, betonar Wettergren. I stället ska ledigheten delas upp jämnare. Men innan idén kan bli verklighet måste det godkännas av staten och lärarfacken.

– Det sista vi behöver är politiker som klubbar igenom förslag som spär på lärarbristen. Jag förutsätter att man hittar en gemensam väg, det går inte att köra över lärarkåren i en sådan här stor förändring, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Men på Lärarförbundet i Malmö kom skrivelsen i budgeten som något av en överraskning.

– Ingen har tagit upp frågan med oss. Det bara dök upp utan att vi har pratat om det innan, säger Marie Wall Almquist, ordförande för Lärarförbundet i Malmö.

Samtidigt understryker hon att förbundet gärna diskutera frågan.

– Inget är hugget i sten. Ibland tänker vi att vi ska ha samma lösning på nya problem, men det är inte konstigt att man börjar funderar på hur man bäst organiserar skolan, säger hon.

Sara Wettergren tror att ett treterminssystem kan gynna inte bara eleverna och deras studieresultat, utan också föräldrar och lärare.

ur Lärarförbundets Magasin