Läs senare

Män bär bänkar – och pratar relationer 

07 Maj 2009

Svensk pedagogisk forskning med genusperspektiv handlar ofta om eleverna och deras skolsituation. Maria Hjalmarsson har med genusglasögon i stället undersökt hur lärare uppfattar sin yrkeskompetens, sitt arbete och förväntningarna som ställs på dem.  
  Att förväntningarna på manliga och kvinnliga lärare är olika, såväl från kolleger och skolledare som elevernas föräldrar, framgår klart av hennes avhandling.  
  Många av lärarnas uppgifter i skolan är tydligt genusmärkta och den märkningen blir tydligare när det kommer in män i de kvinnodominerade grupperna, konstaterar hon.  
  – Det handlar om att bära bänkar, sätta upp tavlor, byta glödlampor och liknande. Men män är också måna om att berätta vad de gör tillsammans med andra män – »det är ju jag och de andra manliga lärarna som rastvaktar«.  
  En av studiens starka tendenser är att männen mycket mer än kvinnorna pratar om relationer och sociala dimensioner i arbetet.  
  – Män som bryter genusordningen – det är ju få som arbetar med yngre barn – måste nog ifrågasätta sitt yrkesval mer än kvinnor. De kanske är väldigt emotionella och har valt yrket för att få ge omsorg, men de kan också ha formats av att arbeta i ett kvinnligt kodat område. 

De intervjuade lärarna arbetar alla med yngre barn, från skolår 3 till 5. Att männen är i minoritet kan göra konstruktionen av genus och profession extra svår, menar Maria Hjalmarsson.  
  De som tydligast inte beaktar eller helt avfärdar betydelsen av kön är de yngre kvinnorna.  
  – Det kan hänga samman med att individfokuseringen i samhället är större i dag än när de äldre lärarna växte upp. De yngre kan tala om könsaspekter på ett generellt sätt, men landar sedan i att det är individen som betyder mest. 


Maria Hjalmarsson
Forskare
Ålder: 35 år
Bor: På väg att flytta till Värmland
Avhandling: Lärarprofessionens genusordning. Göteborgs universitet
Vill forska vidare om: Vad innebär kvinnors majoritetsposition?

VIVECA BROZIN BOHMAN 

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin