Läs senare

”Ge inte feedback på samma sätt till alla”

ForskningHallå där Johan Samuelsson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet som varit med och gjort en ny systematisk översikt, "Feedback i skrivundervisningen".

av Daniel Persson
28 sep 2018
28 sep 2018
Johan Samuelsson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Översikten sammanställer forskning om hur feedback kan göra elever bättre på att skriva, vilken sorts skrivande gäller det?
– Vi har undersökt egentligen allt skrivande i elevens förstaspråk, men fokuserar på årskurserna från fyran upp till gymnasiet. Det är ett visst fokus på exempelvis mer utvecklade texter, essäer inom olika genrer, men också aspekter av det man brukar kalla färdighetsskrivande.

Vilken forskning är det ni har sammanställt?
– Vi har gått igenom 22 studier av olika karaktär, det är både amerikanska och svenska studier.

Vilka nya slutsater drar ni av materialet?
– Det är egentligen tre områden. Ett är när feedback bör ges. Vår forskning visar inte så förvånande att den som ges under skrivprocessen är mer värd än att när den ges som slutprodukt. När elever får feedback på slutprodukt har de inte tid att hantera informationen, därför är det viktigt att gå in redan under processen. En annan aspekt är vad feedback bör innehålla. Det är bäst att inte fokusera för mycket på enskildheter i texten, som enskilda sak- och korrekturfel. Det behövs en mer komplex feedback kring hur eleven skriver i relation till genre och helhet och det kan vara hämmande att ge till exempel bara språklig feedback. En tredje aspekt handlar om dialog. Läraren ska vara observant på elevers olikheter, man kan inte ge feedback på samma sätt till alla. Det kan verka trivialt, men forskningen visar att många lärare gör det.

Hur ska en lärare tänka om att ge kommentarer på elevers skrivande utifrån den senaste forskningen?
– Det är komplext, det finns inga enkla svar utan måste anpassas beroende på situation. Å ena sidan ska skrivandet vara lustfyllt och meningsfullt men samtidigt har man mål i skolan om skrivutveckling. Den goda relationen mellan lärare och elev är viktig att hålla fram, att ge beröm och lyfta personen som skribent är också viktiga aspekter. Även de glada tillropen kan bidra till skrivutveckling.

Ni presenterade översikten vid bokmässan i Göteborg, hur var intresset?
– Det var rätt mycket folk och ett stort intresse. Jag tror att det här är ett område som är omdiskuterat i skolan.

ur Lärarförbundets Magasin