Läs senare

”Man kan inte spara sig till bättre resultat”

UpproretLärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand kommer gå i Lärarmarschen i Stockholm. Politiker har inte gjort tillräckligt för att garantera rätt förutsättningar för lärare att göra sitt jobb, enligt henne.

15 maj 2019
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

– Det går inte att spara sig till bättre skolresultat, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, som kommer att gå med i marschen i Stockholm och även tala vid manifestationen vid Mynttorget.

Många vittnar om en uppgivenhet inom lärarkåren, lärare som tröttnar och inte orkar längre. Vad kan en manifestation som Lärarmarschen/Förskoleupproret uppnå?

– Den visar på all den lärarstolthet och engagemang som ryms i lärarkåren. Det är inte läraryrket som är problemet — det är förutsättningarna. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma med rätt förutsättningar. Vi måste få våra politiker att visa större tillit och börja leverera på det professionen efterfrågar.

Vad är den viktigaste frågan just nu?

— Att det inte går att spara sig till bättre skolresultat eller fler lärare. Vi behöver tvärtom satsningar som minskar arbetsbelastningen, höjer lönerna, ökar likvärdigheten och stärker lärares inflytande över vad vi får använda vår tid och kompetens till.

Varför väljer Lärarförbundet att ställa sig bakom Lärarmarschen?

— Lärarmarschen och Förskoleupproret är båda exempel på lärarengagemang och konsekvenser av att politiker lokalt och nationellt inte har gjort och inte gör tillräckligt för att garantera rätt förutsättningar för lärare och ledare att göra sitt jobb. För oss är det självklart att finnas där våra medlemmar finns och i de frågor som engagerar.

Klicka på bilden för att komma till alla artiklar om upproret bland lärare 2019.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin