Läs senare

Män ska lockas bli förskollärare

17 sep 2013

Det behövs många fler män i förskolan. Det konstaterar regeringen och ger därför Skolverket två miljoner kronor till en informationskampanj som ska locka män att utbilda sig till förskollärare.

Andelen män i de kommunala förskolorna är i dag ­3 procent, i de fristående förskolorna 5,5 procent. Andelen utbildade manliga förskol­lärare är 2,7 respektive ­3,7 procent.

Regeringen vill att både kvinnor och män arbetar på förskolorna för att tidigt visa barnen att könet inte ska vara avgörande för valet av yrke. Dessutom väntas män med intresse för pedagogik behövas för att fylla behovet av framtida förskollärare.

ur Lärarförbundets Magasin