Ingår i temat
Kongress 2010
Läs senare

Många 55-plussare bland fackligt aktiva

Över hälften av Lärarförbundets 291 ordförande i lokalavdelningarna är över 55 år. Föryngringen är nästan obefintlig — bara 13 är under 35.

03 nov 2010

Lärarnas tidning har kartlagt åldern på de 291 ordförandena i Lärarförbundets lokalavdelningar och riks-avdelningar. Det visade sig att 53 procent är 55 år eller äldre. Bara 4 procent är under 35 år.

— Det är helt klart så att yngre lärare är underrepresenterade i våra styrelser. Där har vi en stor hemläxa att göra, kommenterar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Av lärarna i Sverige är det 25 procent som är 55 år eller äldre. 20 procent är under 35 år.

Ånge är en av de lokalavdelningar som har problem med förnyelsen. Av familjeskäl hoppade två av de yngre lärarna av styrelsen vid det senaste årsmötet. Nu består styrelsen nästan bara av 50-plussare.

— De gamla uvarna har fått hoppa in igen, säger ordföranden Ann-Britt Edlund Falk.

Hon förklarar att valberedningen har ansträngt sig att få in yngre lärare i styrelsen.

— Men de unga står inte i kö. De ställer inte upp på ideellt fackligt arbete som vi äldre har fått oss itutat att man ska göra. De prioriterar läraryrket och familjen.

Som facklig resursperson i mittersta Norrland med 30 mil långa resor till Lycksele eller Åsele kan Ann-Britt Edlund Falk inte räkna med att vara hemma till middagen vid fem på dagarna.

— Det är svårt att kombinera det fackliga arbetet med familjeliv. Där måste vi bli bättre på att erbjuda lösningar.

Hon är själv 56 år, har varit ordförande i avdelningen i 13 år och har inga planer på att dra sig tillbaka från det fackliga arbetet.

— Jag tycker det är väldigt spännande och utvecklande att hjälpa medlemmar i klistret.

Hon ser inte bara nackdelar med att ha en åldersstigen styrelse .

— En viss erfarenhet av lärararbetet och fackliga frågor är inte så dumt. Och du kan vara himla fräsch i skallen fast du är 60 år. 

Fackets ålder
i siffror

47

genomsnittsåldern för medlemmarna i Lärarförbundet.

50

genomsnittsåldern för de 251 ombuden på Lärarförbundets kongress.

51

genomsnittsåldern för de 17 ledamöterna i förbundsstyrelsen

53

genomsnittsåldern för de 291 ordförandena i Lärarförbundets avdelningar.

Källa: Lärarförbundet och Lärarnas tidning

Kan du tänka dig att bli fackligt aktiv?

Erik Åberg, 32 år, lärare, Södertälje

— Ja, men inte nu. Det skulle bli en för stor arbetsbörda eftersom jag har småbarn. Jag skulle känna större motivation om förbundet tog en radikalare riktning, med mer glöd och kämparanda.
— Man borde sätta större press på arbetsgivarna, som det är nu känns det som om kommunerna får göra som de vill.

Emelie Fröjd, 28 år, förskollärare, Göteborg

— Tanken har slagit mig, men det har inte blivit av eftersom jag just har bytt arbetsplats. Fick jag frågan nu så skulle jag tacka ja. Jag har en jobbig arbetssituation och skulle vilja vara med och påverka. Det blir nog lättare att förbättra villkoren om man själv är aktiv.

Miray Said, 20 år, Lärarstudent, Kista

— Jag vet faktiskt inte. Jag är medlem eftersom alla andra blev det, men när jag frågade vad det innebär så fick jag ett otydligt svar.
— Det är jätteviktigt att jobba för bättre villkor. Men om jag själv ska engagera mig så vill jag inte bara vända på papper, utan åka ut på skolorna och träffa lärare.

Johan Svahn, 27 år, lärare, Uppsala

— Ja, men det känns som ett stort steg. Man måste ju ha kunskaperna för att svara på medlemmarnas frågor. Kanske om jag fick gå en utbildning först.
— Dessutom skulle jag vilja ha ekonomisk kompensation för den tid som går åt, eftersom mindre arbetstid ändå alltid slutar med att man gör lika mycket.

Alla artiklar i temat Kongress 2010 (9)

ur Lärarförbundets Magasin