Läs senare

Många brister i sfi-undervisningen

SfiSkolinspektionen har granskat undervisningen i sfi, svenska för invandrare, och funnit många brister och områden där utbildningen behöver förbättras. Dessutom råder det stor brist på behöriga lärare.

19 apr 2018

En stor brist är att eleverna får i stort sett samma standardiserade lektionsupplägg och arbetsuppgifter oavsett hur bra de är på svenska, och oavsett vad de har för utbildningsbakgrund. I de 15 olika verksamheter som Skolinspektionen granskat under vintern har man också sett att elever får repetera samma uppgifter flera gånger om och om igen, i stället för att gå vidare i sin språkutveckling.

Enligt Skolinspektionen gör det att elevernas utveckling försenas och att det blir svårare för dem att komma ut i samhället och arbetslivet.

”Under granskningens gång har vi flera gånger sett att undervisningen inte alltid är tillräckligt utmanande, på för låg nivå eller att elever inte uppfattar innehållet som relevant. Konsekvensen kan bli att elever tappar motivationen eller hoppar av utbildningen”, säger projektledaren Marcus Rönnegard i ett pressmeddelande.

Det råder också stor brist på behöriga och pedagogiskt högskoleutbildade lärare inom sfi – samtidigt som antalet elever har ökat kraftigt.

ur Lärarförbundets Magasin