Läs senare

Många friskolor struntar i arkivering av betyg

Fyra av tio fristående gymnasieskolor har inte skickat in elevernas slutbetyg för arkivering, trots att lagen kräver det. Det visar en undersökning som Dagens Arena har gjort.

28 Okt 2013

– Om detta stämmer är det mycket allvarligt, säger Skolverkets chefsjurist Jonas Nordström till Dagens Arena.

Enligt den nya skollagen från 2011 ska fristående gymnasieskolor skicka in elevernas slutbetyg till kommunen för arkivering. Detta för att eleverna alltid ska kunna ha tillgång till betygen, även om eleven tappar bort betyget eller skolan går i konkurs.

Det finns ingen exakt tidsgräns i skollagen för när betygen ska vara inskickade. Men enligt riktlinjer från Friskolornas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting bör betygen skickas in senast under höstterminen samma år som eleven går ut gymnasiet. Undersökningen gäller slutbetyg från vårterminen 2012.

Flera av de skolor Dagens Arena har talat med svarar att de inte känner till lagkravet om arkivering. Undersökningen bygger på svar från 84 procent av Sveriges kommuner.

ur Lärarförbundets Magasin