Ingår i temat
Lärarlönelyftet
Läs senare

»Många har sagt upp sig i protest«

14 sep 2016

Lärarlönelyftet väcker heta känslor även på högsta tjänste­mannanivå i kommunerna. Det ger möjlighet att belöna duktiga lärare, men kommer att splittra lärar­kåren. Så kan man sammanfatta svaren från skol- och personal­cheferna i Lärarnas tidnings enkät.

»Lärarlönelyftet är en kata­strofal satsning! Det skapar osämja på arbetsplatsen och risken är överhängande att lärare kommer att sluta eller byta bransch för att de anser sig ha hamnat i ett B-lag.«
Mattias Scadola, Orsa

»Stora möjligheter att höja läraryrkets attraktivitet
Ildiko Lundqvist, Landskrona

»Många har sagt upp sig i protest för att de inte får del av pengarna.«
Jörgen Rüdeberg, Katrineholm

»Vi får möjlighet att premiera skickliga lärare ytterligare.«
Kim Anastasio, Falun

»Lärare sorteras nu i tre olika grupper; förstelärare, ­lärarlönelyftslärare och resten.«
Anders Pettersson, Mellerud

»Finns ingen tradition i ­yrket att lärare kan göra karriär, vilket skapar missnöje hos de andra i kollegiet.«
Magnus Lassen Törn, Simrishamn.

»Kriterierna uppfylls i stort sett av alla pedagoger.«
Stefan Claesson, Sävsjö

»Mycket problematiskt när staten går in och genomför tvingande löneökande åtgärder för endast en del av lärarkåren. Alla eller ingen anser vi.«
Jan-Erik Backman, Älvsbyn

»Oerhörda psykosociala arbetsmiljöproblem när en tredjedel av personalen på en arbetsplats får flera tusen extra i lönekuvertet.«
Hans Grimsell, Åtvidaberg

Alla artiklar i temat Lärarlönelyftet (11)

ur Lärarförbundets Magasin