Läs senare

Många lämnar läraryrket före pensionen

ArbetslivNästan fyra av tio lärare vill lämna yrket innan de når pensionsåldern, visar en undersökning från Novus. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand betecknar resultatet som skrämmande.

av Martin Wallström
13 dec 2018
13 dec 2018
Johanna Jaara Åstrand.

Uppemot fyra av tio lärare, 37 procent, anser det osannolikt att de arbetar som lärare hela vägen fram till pensionen, visar undersökningen från Novus som har gjorts på uppdrag av Lärarförbundet. Undersökningen avser 2.000 lärare, varav de flesta är förskole- och grundskolelärare, men även andra yrkesgrupper är representerade.

– Det är skrämmande siffror, inte minst mot bakgrund av att vi redan idag har en stor lärarbrist. Ska vi klara kompetensförsörjningen i läraryrket måste fler lockas in i yrket, men man får inte tappa fokus på de åtgärder som gör att lärare vill stanna kvar, säger Joanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

En enkät som Lärarförbundet har gjort bland landets kommuner visar samtidigt att nästan en tredjedel saknar en strategi för att locka och rekrytera lärare. Av de som har en rekryteringsstrategi uppger 40 procent att den inte inbegriper satsningar på ökade lärarlöner och 30 procent att de saknar satsningar för att minska lärarnas arbetsbelastning.

Undersökningen till lärarna visar att just högre lön och mer tid för planering är de åtgärder som skulle få lärarna att stanna fram till slutet av yrkeslivet.

– Det är ingen nyhet att lärare har en orimligt hög arbetsbelastning. Det lärarna anger som problem är sådant som arbetsgivare och politiker kan göra någonting åt genom att skapa rätt förutsättningar. Det som saknas är inte svaren, utan åtgärder, säger Johanna Jaara Åstrand.

ur Lärarförbundets Magasin