Läs senare

Många lärare arbetar trots sjukdom

Många lärare går till jobbet även när de känner sig sjuka. Förskollärare och fritidspedagoger är de yrken där det är allra vanligast att arbeta trots sjukdom, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket.

15 jun 2016

67 procent av förskollärarna och fritidspedagogerna arbetade två gånger eller mer under 2015 trots att de var sjuka. Därmed ligger de i topp i Arbetsmiljöverkets statistik och följs tätt av andra lärarkategorier. Grundskollärarna är tvåa med 66 procent och kategorin ”lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning” kommer på tredje plats med 65 procent.

– Skolans och förskolans organisation är numera så slimmad att den som är borta känner att det blir alltför tufft för kollegorna. Det är nog också vanligt att göra planering och efterarbete från sjuksängen eftersom det annars ligger och väntar på en när man kommer tillbaka, säger Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet.

Genomsnittet för alla yrken är 54 procent. Det är något vanligare att kvinnor arbetar när de är sjuka än att män gör det. En förklaring till att just lärarna ligger i topp kan vara deras nära relation till barn och elever, tror Maria Rönn.

– Man kanske känner att man sviker eleverna om man är borta. Samvetet och lojaliteten mot eleverna vägs in i stället för att tänka att man borde vara hemma.

En annan förklaring som Maria Rönn nämner är att framför allt förskollärare och fritidspedagoger är mer utsatta för smitta än andra. Karensdagen gör det kostsamt att stanna hemma varje gång en förkylning slår till.

Svaren på Arbetsmiljöverkets enkätfråga om anledningen till arbete vid sjukdom skiljer sig något mellan könen. Kvinnornas främsta anledning var att de inte ville belasta sina kollegor medan männen svarade att ingen annan kan göra jobbet. Var fjärde – vanligast bland kvinnor – svarade att de inte hade råd att vara sjuka.

Att inte bli sedd som lat och stolthet i att inte vara sjukskriven är andra vanliga anledningar, det senare främst bland männen.

Maria Rönn ser flera faror i att arbeta trots att man egentligen är sjuk.

– Det finns en risk att man smittar andra. Den som inte får återhämtning vid sjukdom risker att på sikt bli ännu sjukare. Det är inte otänkbart att det finns samband mellan detta och exempelvis utmattningsdiagnoser.

Maria Rönn ser vikten av att varje arbetsplats har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Det behövs en acceptans för att få vara borta från jobbet. Det måste finnas utrymme att ta in vikarier för den som är sjuk. Stressade lärare som inte mår bra leder i förlängningen till stressade elever som inte mår bra, säger hon.

Om undersökningen

Rapporten ”Arbetsmiljön 2015” presenterar resultatet av Arbetsmiljöundersökningen 2015 som är en del i SCB:s löpande arbetskraftsundersökningar. Ur ett urval av cirka 9000 personer har drygt 7000 personer intervjuats på telefon. Av dessa har knappt 4200 svarat på en enkät om arbetsmiljön.

Här kan du ladda ner rapporten.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin