Läs senare

Många lärare på Kronan nekas ersättning för psykiskt lidande

Lärare som inte mötte mördaren nekas skadeersättning. ”Afa:s definition av hot är för snäv”, säger Lärarförbundets expert på arbetsskadefrågor.

13 Okt 2016

27 av Lärarförbundets medlemmar har ansökt om ersättning för det psykiska lidande de har utsatts för efter skolattacken mot Kronan i Trollhättan. Men lärarna får inte traumat erkänt som arbetsskada om de inte mötte gärningsmannen.

Karin Agardius och Christian Edvardsson, som intervjuas i reportaget om Kronan, är två av de lärare som har fått negativa förhandsbesked från försäkringsbolaget Afa på sina ansökningar om arbetsskada.

— Det handlar om att man inte har varit direkt utsatt för hot, det vill säga att du inte har stått öga mot öga med gärningsmannen, kommenterar presschef Caroline Rylander på Afa Försäkring.

Lärarna vi har talat med har befunnit sig vägg i vägg med mördaren och har känt fara för sina och elevernas liv. Är inte det ett direkt hot om våld?

— Jag förstår att det måste ha varit en fruktansvärd upplevelse. Men som praxis är i dag för hot och våld omfattas inte sådana personer av försäkringen.Lärarförbundet kommer att driva frågan vidare:

— Lärarna har varit oerhört utsatta av ett extremt hot utifrån och vi anser att Afa:s definition av hot är för snäv, kommenterar Hans Flygare, expert på arbetsskadefrågor på Lärarförbundet.

Förbundet kopplar nu in LO-TCO Rättsskydd för att i första hand föra en dialog med Afa Försäkring innan försäkringsbolaget fattar slutligt beslut i arbetsskade­ärendena. Beslutet kan sedan överklagas.

Ersättningsbeloppen för hot och våld är blygsamma, ett par tusen kronor kan det röra sig om, men det är alltid en individuell bedömning, enligt Caroline Rylander.

— Det handlar inte om mycket pengar. Men det ger ett erkännande för att den som drabbas har utsatts för något extremt, säger Hans Flygare.

Dessutom är en erkänd arbetsskada krav för att få ersättning för förlorad arbetsinkomst, sjukbesök och läkemedelsköp.

Lärarförbundet i Trollhättan känner till att tio av medlemmarna har fått negativa förhandsbesked om sina ansökningar om arbetsskada. Bara en har fått arbetsskadan godkänd. Hur det har gått för övriga 16 medlemmar vet lokalavdelningen inte ännu.

ur Lärarförbundets Magasin