Läs senare

Många måste betala för pedagogiska luncher

En pedagogisk måltid kan se ut hur som helst. Den kan vara avgiftsfri och den kan kosta allt mellan 10 och 34 kronor. Ibland är den gratis för grundskolläraren men inte för förskolläraren.

19 Aug 2004

Ett 100-tal lokalavdelningar har besvarat en enkät från Lärarnas tidning. Av dem har drygt hälften avgiftsfria pedagogiska måltider. Svaren visar att frågan är ständigt levande.
I Stenungsund betalar både förskollärare och grundskollärare 17 kronor för att äta med barnen/eleverna. Frågan har drivits i åratal av Lärarförbundets lokalavdelning och i maj gick man samman med Kommunal i en aktion. Under en månad åt inte personalen pedagogiska måltider tillsammans med barnen i förskolan.

Chefernas och politikernas inställning har inte ändrats, säger lokalavdelningens vice ordförande Stefan Nilsson, men medvetenheten har ökat både hos dem och hos personalen.
Lokalavdelningen har motionerat till kongressen i november om att förbundsstyrelsen ska verka för ett centralt avtal. Flera andra lokalavdelningar har skickat in liknande motioner.

– Vi ska inte behöva strida lokalt för att slippa betala för att arbeta, anser Stefan Nilsson.
Flera kommuner som inte tar ut någon avgift nu har aviserat att man vill införa en sådan. Det gäller till exempel Flen, Laxå, Hammarö och Rättvik.

Från Härryda kommer en sedelärande historia: ”1995 införde kommunen avgift på pedagogiska måltider för att få in cirka en miljon kronor. I det läget startade vi projektet ’vi ät int’. Cirka 95 procent av medlemmarna avstod från att äta med eleverna men utförde sitt jobb som pedagoger i matsituationen. Detta innebar att lärarna måste äta på sin rast i stället och då krävde vi att samtliga personalrum utrustades med mikrovågsugn och kylskåp. /…/ Efter ett år visade det sig att kommunen fått ökade kostnader i stället för en miljon i intäkter. 1996 återinfördes avgiftsfria pedagogiska måltider.”

I budgetförslaget för 2005 vill dock Härryda kommun återigen ta ut en avgift, troligen 15–20 kronor.
I Knivsta försöker man av besparingsskäl reducera antalet pedagogiska måltider på en del arbetsplatser. Lokalavdelningen konstaterar: ”På de arbetsplatser där man dragit in på antalet har stressen vid måltiden ökat hos eleverna och de äter sämre.”

Hanteringen av de pedagogiska måltiderna skiljer sig inte bara åt mellan kommunerna utan kan också göra det inom en och samma kommun. I Hudiksvall är det upp till varje rektor. ”Det kan alltså skilja mellan två förskolor inom samma kommundel. Priset varierar från 12 kronor upp till cirka 25–30. Avgifterna ändras ideligen”, skriver lokalavdelningen i sitt enkätsvar.

LÄS MER:

4Betalar ni för pedagogisk måltid? 

4FAKTA / ARBETSTIDSLAGEN 
 

AGNETA PETTERSON

ur Lärarförbundets Magasin