Läs senare

»Många måste få in mer inom tidsramen«

Lärare som i dag undervisar mindre än det centrala innehållet kommer att behöva se över sin undervisning. Det medger Niclas Westin, projektledare för kursplanerna vid Skolverket.
— Helt klart är att dessa lärare måste få in mer inom samma tidsram, säger han.

02 sep 2010

Niclas Westin tror dock att de nya kursplanerna uppfattas som mer omfattande på grund av att de behandlar fler kunskapsområden.Niclas Westin
   — De nya kursplanerna har ett tydligare innehåll men det betyder inte att de tidsmässigt är mer omfattande. Men däremot kanske lärarna måste se över sitt upplägg och tidsanvändningen inom vissa moment.
   Niclas Westin betonar också att lärarna ska tänka på att inte lägga för mycket tid på mindre omfattande moment.
   — Man måste komma ihåg att de olika innehållspunkterna är väldigt varierande i omfattning. Att göra rätt prioriteringar är en mycket viktig del i lärarens yrkesutövning.

När det gäller uppfattningen om höjda kravnivåer tror han att det kan bero på att de nya kursplanerna är tydligare än de nuvarande.
   — När man blir mer konkret tenderar folk att tycka att man har höjt kraven. Det vet vi sedan tidigare. Det har absolut inte varit vår avsikt att göra det svårare att få ett godkänt betyg i grundskolan.

ur Lärarförbundets Magasin