Läs senare

Många sfi-elever hoppar av sin utbildning

Endast fyra av tio sfi-elever avslutar den kurs de följer, visar ny statistik från Skolverket. Av alla sfi-elever avbryter 22 procent studierna helt. Främsta skälet till avhopp är att elever får jobb, enligt Sivert Kvarnéus, sfi-rektor.

23 jun 2016

Ola Höckert, undervisningsråd på Skolverket, har ingen förklaring till vad kursavhoppen beror på. Men enligt Sivert Kvarnéus, rektor vid sfi (svenska för invandrare) i söderort i Stockholm, är det främsta skälet att eleverna får arbete.
– Många av dem får tillfälliga jobb Andra kanske gifter sig eller åker till hemlandet på semester. En del flyttar för att de får jobb på annan ort, säger Sivert Kvarnéus.

Han ser inte något större problem i att sfi-elever slutar.
– Ur ett skolperspektiv är det förstås allvarligt, men inte för individernas försörjning. Systemet med sfi är uppbyggt så att elever efter en lång tid lätt kan komma tillbaka och ta vid studierna där de slutade. Många sfi-elever har försörjningsansvar för familjen och måste först och främst se till att ha arbete, säger Sivert Kvarnéus.

Men Maria Rönn, vice ordförande vid Lärarförbundet, ser den stora andelen avhopp bland sfi-elever som ett stort problem.
– Språket är nyckeln till samhället. Visst är det bra att många av eleverna som avbryter sin kurs får jobb, men eleverna behöver språk på fler områden än det de lär sig inom sitt yrke, säger Maria Rönn.

Skälet till att många hoppar av är till stor del bristen på sfi-lärare, hävdar hon.
– Det är med hög kvalitet i studierna som man lockar elever att fortsätta sina kurser.
Eleverna borde ges större möjlighet att följa kursen samtidigt som de jobbar, och obehöriga sfi-lärare borde få studera till behörighet under samma period som de undervisar, helst med finansierade studier, så att de slipper ta tjänstledigt eller använda sin fritid till att läsa till behörighet, tycker Maria Rönn.

I Sverige behövs nu omkring 2 500 behöriga sfi-lärare, enligt uppgift från Maria Rönn. Av de 3 400 sfi-lärare som finns i Sverige i dag är 39 procent behöriga. Det är kommunerna som ansvarar för kostnaden för sfi-undervisningen.

Allt fler sfi-elever

  • Förra året studerade drygt 138 000 elever sfi, en ökning med 11 procent jämfört med året innan.
  • Under fjolåret slutförde endast 37 procent av sfi-eleverna i Sverige sin kurs.
  • Av det totala antalet elever avbröt 22 procent kursen helt, och 41 procent antogs fortsätta kursen följande år.

Källa: Skolverket

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin