Läs senare

Många skolor tar uselt ansvar för introduktionsåret

Hälften av skolornas rektorer frigör ingen tid för mentorer eller nyexaminerade lärare under introduktionsåret. Det visar en granskning från Skolinspektionen.
– Det är helt oacceptabelt. Huvudmännen måste ta ett större ansvar för introduktionsåret, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

26 okt 2014

Bara var tredje huvudman ger ersättning i tid eller resurser till skolorna och förskolorna för att genomföra introduktionsåret. Ofta saknas riktlinjer för hur mycket tid som behövs.
 

Risken finns att mentorer och nyutexaminerade lärare och förskollärare inte hinner genomföra till exempel diskussioner kring pedagogik och didaktik, skriver Skolinspektionen.
 

– Det går ut både över den nyblivne läraren och förskolläraren och över mentorn. Kvaliteten blir sämre och stressen ökar, säger Eva-Lis Sirén.
 

Bara 60 procent av huvudmännen följer upp att lärarna och förskollärarna verkligen får ett introduktionsår med en legitimerad lärare eller förskollärare som mentor och har en plan för vad året ska innehålla.
 

Granskningen visar också att 15 procent av lärarna och förskollärarna får en introduktionsperiod på mindre än ett läsår. Deltidsarbete och föräldraledighet anges som två viktiga förklaringar.
 

Många nya lärare och förskollärare anser att introduktionsåret ändå har utgjort ett viktigt stöd i deras nya yrkesroll. De lyfter ofta fram mentorernas stora betydelse.
 

Granskningen genomfördes under våren 2014. Sedan dess har regelverket för introduktionsåret förändrats och det är inte längre ett krav för att få legitimation. Den nya regeringen planerar nu att återigen se över reglerna.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin