Läs senare

Många vill jobba efter pension — men tänk på det här

av Torbjörn Tenfält
09 jun 2017
09 jun 2017

Pensionerade lärare är högvilt i lärarbristens spår. För den som orkar och vill finns just nu mycket goda möjligheter att komplettera pensionen med gästspel i sitt gamla yrke.

Men det är viktigt att hålla reda på sin ekonomi, manar Sari Wonsell, pensions- och försäkringsinformatör på Lärarförsäkringar.

Sari
Wonsell, Lärarförsäkringar.

— Se upp om du börjar komma över gränsen för den statliga inkomstskatten, säger hon.

När den totala inkomsten från lön och pension hamnar över 38 000 kronor i månaden kan det vara bra att ta hjälp av Skatteverket eller någon rådgivare.

För den som tjänar extra pengar går den allmänna pensionen att stoppa helt eller sänka, beroende på hur stor inkomst man har. Sari Wonsell beskriver allmänpensionen som en tårta uppdelad i fjärdedelar.

— Går du in och jobbar 50 procent kanske du ska minska uttaget av din allmänna pension med 25 procent, säger hon.

Så många jobbar kvar

Antal lärare som är äldre än 65 år, läsåret 2016/17: 

  • Fritidshem 212
  • Förskoleklass 102
  • Grundskola 2 189
  • Grundsärskola 79
  • Gymnasiet 938
  • Gymnasiesärskolan 52
  • Komvux 262
  • Komvux sfi 270

Källa: Skolverket

Den allmänna pensionen utgör cirka hälften av slutlönen. Tjänstepensionen är cirka tio procent. Det betyder att en genomsnittlig anställd i offentlig sektor får ut cirka 60 procent av sin slutlön när hen går i pension.

Kvinnor får i genomsnitt betydligt lägre pension än män, då de kanske haft längre perioder där de inte jobbat alls eller gått ner i tid för att ta hand om barnen. Ett sätt att jämna ut förutsättningarna inom en relation är att föra över pensionsrätt till den andra.

— Det är något dagens unga barnfamiljer bör tänka på. Om någon går ner i tid utöver föräldraledighetslagen kan den andra parten hjälpa till att kompensera för framtiden.

Samstämmiga undersökningar tyder på att 20—25 procent av löntagarna i Sverige inte räknar med att klara sig ekonomiskt på sin pension. Nyligen lät Swedbank ett opinionsföretag ställa frågan till flera olika yrkesgrupper och bland de 3 000 i undersökningen fanns cirka 300 lärare. 25 procent av dem svarade att de inte trodde att pensionen skulle räcka.

— Bilden bekräftas av våra undersökningar. Många är bekymrade när de ser att pensionerna faller, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Han noterar att fler väljer att fortsätta jobba efter pension.

— Det är bara under två skeden av livet man kan få loss rätt mycket pengar. När man är ung och bor hemma och jobbar, och när man blir pensionär men arbetar vidare.

Både när det gäller nivån på pensionen och möjligheten att jobba vidare finns stora jämställdhetsproblem. Flera lärargrupper, där kvinnor är i stor majoritet, toppar statistiken över sjukskrivningar och psykisk ohälsa i arbetslivet. Många orkar inte ens fundera över möjligheten att jobba vidare efter pensionen.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: