Läs senare

Mångfald leder framåt

Ett förbud mot ämnesundervisning på modersmålet är förkastligt. Politiker ska inte styra pedagogiken, anser Miljöpartiet.

05 Apr 2009

Folkpartiet fortsätter att motverka flerspråkighet (Lärarnas tidning nr 4/09). Christer Nylander som leder FP:s skolgrupp föreslog nyligen att ämnesundervisning på andra språk än svenska skulle förbjudas i skolan.
   Flerspråkighet är inte bara en tillgång för enskilda människor utan för samhället i stort. I ett allt mer internationaliserat samhälle behövs människor som har goda kunskaper i andra språk än svenska och de traditionella språken engelska, tyska och franska.
   Elever ska självklart lära sig svenska i skolan. Men faktum är att det finns många exempel där elever som fått modersmålsundervisning också lärt sig svenska bättre. Det förhåller sig inte så att elever inte klarar av att behärska fler språk samtidigt. Det handlar om att äga nycklarna till att lära sig fler språk, för att inte tala om andra ämnen.

En elev som inte hunnit utveckla sina kunskaper i svenska för att hänga med ordentligt i matematikundervisningen borde kunna få delar av undervisningen på sitt modersmål. Ju bättre eleven blir på svenska språket, ju mer av ämnesundervisningen ska ske på svenska. Det säger sig självt att det är svårt att lära sig matematik om läraren talar ett språk man inte begriper. Det krävs ingen avancerad forskning för att konstatera det.
   Nylander vill förbjuda ämnesundervisning på modersmålet med hänvisning till en forskningsöversikt som gjorts av en tysk professor i sociologi, Friedrich Heckman. Det går inte att bevisa orsakssambandet mellan goda kunskaper i modersmålet och förmågan att lära sig ett ytterligare språk, enligt professorn.
   Men många svenska forskare i pedagogik hävdar att det visst finns ett sådant samband. Forskningen må vara oenig, men så länge matematikundervisning på modersmål inte gör eleverna okunnigare i svenska så bör det väl i vilket fall inte förbjudas.
   En omfattande försöksverksamhet med fler lektioner på modersmål ger möjlighet till ordentliga utvärderingar och svar på fler frågor om flerspråkighet och språkinlärning.
   Att från politiskt håll förbjuda vissa undervisningsmetoder och styra vilka pedagogiska grepp som ska tas är helt förkastligt och oförenligt med liberala ideal. Det är mångfald som är vägen framåt. En mångfald av pedagogik och en mångfald av språk.

Maria Wetterstrand, språkrör, Miljöpartiet de Gröna

Mats Pertoft, skolpolitisk talesperson, Miljöpartiet de Gröna

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin