Läs senare

Massiv lärarmarsch i Indien

Den indiska lärarfederationen för grundskollärare har genomfört en omfattande protestmarsch för bättre villkor och högre kvalitet i det indiska utbildningssystemet.

11 mar 2014

Foto: Henrik Herber

Med sina 2,5 miljoner medlemmar är organisationen All India Primary Teachers Federation (AIPTF) en tung opinionsbildare i vad som ibland kallas världens största demokrati. De senaste veckorna har den genomfört en protestmarsch genom 23 av landets 28 delstater. På vägen har lärarna hunnit med 93 presskonferenser och inte mindre än 1.874 fackliga möten, på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Foto: Henrik HerberMarschen är ett led i ett fackligt upprop bland indiska lärare om behovet av högre kvalitet och likvärdighet i utbildningssystemet, med gemensam läroplan för alla, hejdad privatisering och bättre villkor för lärarna. AIPTF kräver att delstatsregeringarna följer den lag om utbildning för alla som Indien antog 2009.

– Frågorna hänger ihop. Att politikerna lägger ut skolan på entreprenad handlar om synen på lärarprofessionen. Allt fler kvalificerade lärare byts i de privata eller halvprivata skolorna ut mot kontraktsanställd personal med låg lön och osäkra villkor, säger Henrik Herber, internationell sekreterare på Lärarförbundet och nyligen hemkommen från Delhi.

En av anledningarna till att många indiska föräldrar flyttar sina barn till privata skolor är att undervisningen i de statliga skolorna ofta inte kan säkras på grund av lärarbrist.

– Statligt anställda lärare i Indien kan beordras att göra ”non-professional work” utanför skolan, som folkräkning, valövervakning eller annat administrativt arbete utan att ersättas av vikarier, säger Henrik Herber.

ur Lärarförbundets Magasin