Läs senare

Matematiken ska lyfta på nätet

03 jun 2015

Nu finns allt didaktiskt stödmaterial som används i Mate­matiklyftet på webben. På Lärportalen för matematik ligger mängder av artiklar, klassrumsfilmer, lektions­förslag, diskussionsfrågor och tips på aktiviteter.
Materialet är sorterat i block utifrån förskolan, för­skole­klassen, årskurs 1—3, 4—6, 7—9, gymnasie­skolan, särskolan och vuxenutbildningen.

Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Fortbildningen bygger på kollegialt lärande och allt som studeras och diskuteras prövas i den egna undervisningen. Syftet är att stärka och utveckla undervisningens kvalitet för att på så vis öka elevernas måluppfyllelse i matematik.
 

Läs vidare

skolverket.se
Sök på Lär­portalen för matematik.

ur Lärarförbundets Magasin