Läs senare

Matematiklyft för lärarna

Fler lektioner och en mer aktiv och varierad undervisning från lärarnas sida. Det är huvuddragen i ”Matematiklyftet”, Skolverkets recept för att vända den negativa trenden för svenska elevers matematikkunskaper.

01 okt 2012

120 timmar mer matematik under grundskoletiden, en ökning med nästan 14 procent. Det föreslår Skolverket i en ny rapport. Tanken är att de extra lektionerna ska koncentreras till de tidigare årskurserna.

– Forskningen visar att det ger bäst effekt. Ska elevernas kunskaper i matematik förbättras gäller det att grundlägga ett matematiskt kunnande tidigt, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att internationella jämförelser visar att svenska elever har mindre undervisningstid i matematik än genomsnittet bland EU- och OECD-länder. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att utreda hur matematikundervisningen kan utökas och förbättras. Resultatet är ”Matematiklyftet” som börjar på försök på 33 utvalda skolor i oktober.

Skolverket drar i sin rapport även slutsatsen att undervisningen måste bli mer varierad. I dag kännetecknas matematikundervisningen till stor del av att eleverna arbetar var för sig i läroboken. Men i stället bör läraren leda undervisningen med en aktiv dialog i klassrummet, vilket enligt Skolverket har visat sig vara framgångsrikt.

– Fler lektioner leder inte automatiskt till bättre resultat, för det krävs att matematikundervisningen också utvecklas. Därför startar vi nu den unika satsningen Matematiklyftet, säger Anna Ekström.

Matematiklyftet bygger på kollegialt lärande, vilket blir första gången denna metod testas i stor skala i Sverige. I fortbildningen lär lärare av varandra med stöd av särskilda handledare och ett speciellt utbildningsmaterial på webben. Så småningom ska satsningen omfatta samtliga landets 40.000 matematiklärare.

ur Lärarförbundets Magasin