Läs senare

Matematiklyftet når åtta av tio lärare

81 procent av alla matematiklärare kommer att ha deltagit i Matematiklyftet när satsningen tar slut nästa år. Men det fanns budget för ännu fler.

16 feb 2015

Skolverkets nya siffror visar att Mattelyftet är landets hittills största satsning inom kollegialt lärande, då fortbildningen beräknas nå cirka 37 000 av landets 46 000 matematiklärare. Myndigheten har också publicerat en lista över samtliga deltagande skolor (här kommer du till listan).

– Vår målsättning var att nå samtliga matematiklärare. Det är väldigt roligt att så många ville delta, säger Emma Wimmerstedt, undervisningsråd på Skolverket och projektledare för Matematiklyftet.

Skolverkets första utvärdering, som omfattar Mattelyftets första år 2013/2014 visar positiva resultat. De nära 13 000 lärare som deltog första året, har uppskattat satsningen. De upplever, enligt utvärderingen, att de har fått fler metoder att använda i undervisningen och att de har utvecklat sina ämnesdidaktiska kunskaper.

– Det är bra att fortbildningen är nära kopplad till undervisningen och att lärarna direkt har kunnat diskutera vad som har fungerat och inte, säger Emma Wimmerstedt. 

Några av de 19 procent som inte deltar i Matematiklyftet har ansökt om att få delta, men fått avslag. Det kan handla om små enheter eller skolor i glesbygden, enligt Emma Wimmerstedt. Några huvudmän har sökt för en till två lärare, men Skolverket har satt gränsen vid minst tre lärare och en handledare för att kunna skapa en form för kollegialt lärande. 

– De som har haft långt till närmaste skola har vi uppmanat att använda tekniska hjälpmedel för kommunikation, och söka tillsammans, säger Emma Wimmerstedt.

Läslyftet är en annan stor statlig fortbildningssatsning för lärare, men har en mer begränsad budget som inte räcker till alla sökande (läs mer här). 

Kan ni inte fördela om resurserna från Matematiklyftet till Läslyftet?

– Det har vi som myndighet inte möjlighet att besluta om. Men vi har möjlighet att fördela om budgeten till andra delar inom Matematiklyftet, som att ta fram didaktiskt stödmaterial och utveckla läraportalen för matematik.

Så fungerar Mattelyftet

  • Matematiklyftet vänder sig till lärare inom grundskolan, gymnasieskolan, sameskolan, specialskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
  • Skolornas huvudmän utser matematikhandledare som får en egen utbildning. Även rektorer för de skolor som är med får utbildning.
  • Handledarna leder arbetet med det kollegiala lärandet på de deltagande skolorna.
  • Huvudmännen får statsbidrag för att handledare ska få arbeta med Matematiklyftet en dag I veckan. Huvudmännen får också 4000 kronor per lärare som deltar. 
  • Totalt har regerignen aviserat 654 miljoner kronor för Matematiklyftet som pågår 2013-2016.

ur Lärarförbundets Magasin