Läs senare

Matilda Ernkrans: ”Vill göra lärarutbildningen mer attraktiv”

PolitikAtt göra lärarutbildningen mer attraktiv och höja statusen på yrket är ett av huvuduppdragen för Sveriges nya minister för forskning och högre utbildning, Matilda Ernkrans (S).
"Det är avgörande för om vi som kunskapsnation ska fortsätta utvecklas", säger hon.

av Kristian Lönner
22 jan 2019
22 jan 2019
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Regeringen.

När Stefan Löfven på måndagen presenterade sin regering blev det byte på ministerposten för forskning och högre utbildning. Matilda Ernkrans, som sedan mars 2018 varit ordförande för utbildningsutskottet, ersätter Helene Hellmark Knutsson.

På sin första arbetsdag som minister vill Matilda Ernkrans inte gå in på detaljnivå i olika frågor men pekar ändå ut en riktning för mandatperioden.

– Framför allt är det väldigt viktigt att fortsätta vara tydliga med att höja läraryrkets status. Vi har påbörjat insatser för att höja lärarnas löner och jag vill också hitta vägar till att göra utbildningen mer attraktiv, säger Matilda Ernkrans.

Det handlar bland annat om att få fler att både vilja och våga läsa lärarutbildningen.

– Det handlar om att högre utbildning tillgängliggörs, exempelvis med distansutbildning. Jag har också pekat på möjligheten att kunna jobba på en skola och parallellt läsa lärarutbildningen.

– Vi får återkomma kring hur det konkret kan utformas men jag vet till exempel att Karlstads universitet har ett samarbete med Säffle kommun där obehöriga lärare kan jobba och läsa utbildningen samtidigt, säger Matilda Ernkrans.

Med tanke på att du är ansvarig för högre utbildning, hur hög utbildning har du själv på ditt cv?

– I det gamla poängsystemet har jag läst 40 poäng statsvetenskap, 20 poäng nationalekonomi och 40 poäng sociologi. Men jag har ingen fil. kand. för jag fick jobb och en fast anställning som arbetsförmedlare och valde det.

Har du användning av den erfarenheten nu?

– Ja, det menar jag att jag har. Jag har ett stort engagemang när det gäller behoven på arbetsmarknaden, att kunna kompetensförsörja svensk välfärd. Hur vi jobbar med högre utbildning och forskning är viktigt för att människor känner att man kan välja de yrken där vi har kompetensbehov.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: