Läs senare

Mattebegåvade elever studeras i ny avhandling

En ny avhandling undersöker hur exceptionellt matematiskt begåvade elever har det i skolan.

18 maj 2011

Idag, onsdagen den 18 maj, disputerar doktoranden Eva Pettersson vid Linnéuniversitetet med avhandlingen "Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor”. Eva Pettersson har i sin avhandling studerat elever mellan 9 och 19 år.

Studien visar att matematiska förmågor kan ta sig många olika uttryck och att det pedagogiska behovet är stort. Särskilt diskuterar Eva Pettersson vikten av samspel lärare-elev, klassrumsnormer, sociala normer och sociomatematiska normer – det vill säga hur undervisningen bedrivs just i matte utifrån kompetens och kunskap hos lärarna. Fördelar i lärandet är tidiga insatser, utmanande uppgifter och en stödjande och stimulerande miljö.

ur Lärarförbundets Magasin