Läs senare

Mattedidaktik ett stort plus

17 sep 2015

Förskolan kan lägga en stabil grund för kommande kunskaper i matematik, om förskollärarutbildningarna satsar på elementär ämnesdidaktik. Det menar Marita Lundström som doktorerat vid institutionen för pedagogik och special­pedagogik vid Göteborgs universitet, med avhandlingen »Förskolebarns strävande att kommunicera matematik«.

Verksamheten i förskolan ger många möjligheter att stimulera barnen till att tänka matematiskt, konstaterar Marita Lundström. Det kan handla om allt från olika spel till lek med klossar. Och barnen tycker det är roligt — finns ingen vuxen till hands hjälper de ibland varandra med räknandet.

ur Lärarförbundets Magasin