Läs senare

Måttliga datoranvändare läser bäst på nätet

Elever som använder datorn måttligt är bättre på att läsa och navigera på nätet än de som använder mycket tid vid datorn. Det visar en ny OECD-studie som svenska elever deltagit i.

29 jun 2011

Det är första gången det görs en internationell studie av hur elever klarar av att söka, läsa, förstå och värdera information på nätet. Studien är en del av 2009 års Pisa-undersökning. Nära 2000 svenska elever från 179 skolor deltog.
Studien visar att för att vara en bra digital läsare måste man vara en god traditionell läsare. Men dessutom krävs ytterligare förmågor som att vara bra på att navigera på nätet. Den digitala läsningen är mer komplex än vanlig läsning.

De svenska eleverna visade sig vara bättre på att läsa digitalt än på det vanliga sättet. De låg också över genomsnittet för OECD-länderna. Men inte lika högt som Sydkorea, Australien, Nya Zeeland och Japan. Finland deltog inte i undersökningen.

Skillnaden mellan pojkars och flickors läsförmåga var också mindre än den brukar vara vid det traditionella läsandet. Pojkar presterade relativt sätt mycket bättre vid den digitala läsningen.
– Det verkar som pojkar är mer beroende av att vara motiverade när de läser än flickor. De kan också vara avståndstagande från uppgifter som upplevs som tjejiga. Att läsa vid datorn upplevs kanske inte lika tjejigt och kan öka pojkarnas motivation, säger Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet som lett arbetet med rapporten.
En annan förklaring är att texterna på nätet vanligtvis är kortare och pojkar vanligtvis presterar bättre på sådana texter.

Men vad beror det på att mer datoranvändning inte leder till bättre digitalt läsande? Det normala är att mer läsning leder till bättre resultat. Det gäller till exempel för bokläsning. I rapporten föreslås flera förklaringar.
En förklaring är att det kan bero på olika mätproblem som finns i undersökningen. Det kan till exempel handla om att man i undersökningen inte tillräckligt noggrant skiljer på hur olika sätt att använda datorn påverkar läsförmågan.
— Tittar man på datorspel så finns det de som kräver mycket läsning och de som knappast kräver någon alls. Dessa olika datorspel kan tänkas  påverka eleverna på olika sätt.
En annan förklaring kan vara att det är svaga elever som använder datorer mycket. Datorn används då som en stödåtgärd.

Ytterligare en förklaring kan vara att skolan undervisar och handleder eleverna för lite i datorarbete. I stället blir eleven sittande ensam och surfande på måfå  vid datorn, men utan att egentligen bli bättre på att läsa digitalt.
– Det visar hur viktigt det är med ett aktivt lärarstöd även när eleverna jobbar vid datorn, säger Anna Ekström, ny generaldirektör för Skolverket.

ur Lärarförbundets Magasin