Läs senare

Media i ny form

I samband med gymnasiereformen 2011 läggs medieprogrammet ner och ämnena fördelas på tre andra program. På Tumba gymnasium och Xenter beklagar både lärare och skolledare nedläggningen och de är kritiska till uppdelningen i praktiskt och teoretiskt.

20 sep 2010

Foto: Johanna Hanno
Ett stenkast från pendeltågsstationen i Tumba söder om Stockholm ligger Xenter, ett kommunalt utbildningscentrum inom media och grafisk produktion. Här sker undervisningen i karaktärsämnena på Tumba gymnasiums medieprogram och lokalerna är specialanpassade för de fem olika profiler som erbjuds – allt från journalistik, foto, och radio och tv till grafisk medieproduktion.– Första terminen är gemensam för alla elever och efter att ha fått prova på de olika profilerna väljer de vilken medieutbildning de vill gå, berättar Ann-Katrin Ekberg.

Ann-Katrin Ekberg och Jan Sätherlund, eller Anki och Janne som de kallas till vardags, ansvarar tillsammans för profilen grafisk medieproduktion, som handlar om att producera trycksaker. Båda är grafiker som sedan blivit yrkeslärare. Anki har jobbat som lärare i nitton år och Janne i fem år – lärarutbildningen har de gått efter hand och Janne gick i våras sin sista termin. Deras profil, grafisk medieproduktion, har bara funnits i ett år och är en sammanslagning av två tidigare profiler.

– Vi började samarbeta av en slump när våra elever skulle producera Tumba gymnasiums kalender för några år sedan, och insåg fördelarna med att lägga samman grafisk kommunikation med grafisk produktion. Att designa ett original i InDesign och sedan se det komma ut ur tryckpressen är bara början och slutet på samma process, säger Janne Sätherlund.

Bara ett fåtal gymnasier i landet erbjuder utbildning i tryckteknik. I Tumba arbetar eleverna integrerat med prepress och tryck och förutom apu får de även göra ”riktiga” jobb åt skolan eller ideella organisationer – så länge de inte konkurrerar med företag i branschen. Första året arbetar eleverna mest med egna projekt, men sedan blir utbildningen allt mer uppdragsbaserad.Foto: Johanna Hanno

– Det är stor skillnad på att ta fram något eget och att göra något åt en kund som ska bli nöjd, förklarar Janne Sätherlund.

De elever jag pratar med gillar sin utbildning och ångrar inte sitt val.

– Här finns allt. Mycket teknisk utrustning och bra lärare. Det är en bra utbildning, här finns inte mycket att klaga på, säger Vanessa Figueroa och Sofie Berggren som nyss börjat tvåan.

Men de tillhör den näst sista årskullen som går medieprogrammet. I enlighet med Gymnasieutredningens förslag beslutade regeringen i mars att programmet läggs ner. Innehållet splittras och olika ämnen kommer istället att ingå som nationella inriktningar inom andra program. Kommunikation och journalistik knyts till samhällsvetenskapsprogrammet, medan foto, ljud och rörlig bild läggs in i det estetiska programmet. Grafisk medieproduktion kommer däremot att höra till det nya industritekniska programmet.

De elever som väljer ett samhällsvetenskapligt eller estetiskt program kommer att gå miste om det praktiska när apu:n försvinner och de som går det industritekniska, som blir ett yrkesprogram, får enligt den nya nationella utformningen inte tillräckliga teoretiska kunskaper för att uppnå högskolebehörighet.

Orsakerna till att programmet skrotas är dels att många medieprogram haft svårt att leva upp till förväntningarna på ett yrkesförberedande program, då det funnits för få apu-platser, och dels att många elever inte kunnat få jobb efter utbildningen. Men Margareta Sten, utbildningsledare för medieprogrammet på Xenter, känner inte igen sig i den bilden. På väggarna i hennes arbetsrum sitter tidningsartiklar och andra exempel på före detta elever som nu är yrkesverksamma inom olika delar av mediebranschen.

– Många skolor har haft svårt att ordna apu, men vi har inte haft det problemet. Våra lärare har goda kontakter med branschen och vissa av dem arbetar bara deltid på skolan för att de frilansar, säger Margareta Sten.

På praktiken får eleverna visa vad de går för och det har också bidragit till att många av eleverna i Tumba har fått jobb, även inom rörlig bild. Eftersom Xenter har lyckats bra, ser lärarna den nya ordningen som en klar försämring.

– Det känns konstigt att man backar bandet och går tillbaka till 70-talet. Det borde gå att hitta en modernare lösning, säger Anki Ekberg.

– I den grafiska branschen handlar mycket om problemlösning. Därför är det synd att Matematik B inte kommer att ingå i industritekniska programmet, menar Janne Sätherlund.

Rent praktiskt kommer förändringen innebära att Xenter fortsätter att utbilda elever i karaktärsämnen inom media, men att eleverna då kommer från helt olika program. Hittills har eleverna erbjudits att läsa Matematik B och Engelska B som individuella val, men nu kommer de även behöva mer svenska. Det som då inte ryms inom det individuella valet kommer eleverna få läsa in på Komvux.

När Yrke träffade lärarna hade de inte hunnit sätta sig in i alla detaljer som de nya ämFoto: Johanna Hannonesplanerna medför, men förhoppningen är att skolan ska kunna erbjuda olika lösningar även framöver. Det som oroar lärarna på Grafisk medieproduktion mest är rekryteringen.

– Hur ska elever i år nio hitta det vi erbjuder när det ligger i ett program som heter industriteknik? I min c-uppsats frågade vi 127 niondeklassare vad de tänker när de hör ”grafisk industri”. De flesta vet inte vad det är och många förknippar det bara med miljöförstöring. Vem söker sig till något sådant? undrar Janne.

Antalet sökande till grafisk medieproduktion har ökat något jämfört med den profil som fanns tidigare. Ett branschråd med representanter från näringslivet har också bildats för att ge input till verksamheten, som utvecklas åt rätt håll. På Tumba gymnasium tvekade man därför inte att erbjuda medieprogrammet i sin nuvarande form även läsåret 2010/2011.

– Det finns ingen anledning att lägga ner utbildningen i förtid. Vi har ett bra söktryck till vårt medieprogram och den grafiska delen är väldigt bra. Det handlar bara om att konkretisera innehållet så att vi når eleverna. Branschrådet kan också tala om för oss hur vi kan anpassa utbildningen till arbetslivet.

Det säger Vesna Prekopic, biträdande rektor på Tumba gymnasium med ansvar för medieprogrammet. Hon håller med om att rekryteringen av nya elever blir den största utmaningen. Men i övrigt är hon optimistisk.

– Det är tråkigt att programmet läggs ner och att praktiken försvinner för vissa elever. Men jag är glad att foto, ljud och rörlig bild blir kvar när de nu läggs i estetprogrammet och jag tror att journalistik får ett lyft när det kombineras med samhällsämnena.

Att eleverna går miste om den första gemensamma terminen är synd, menar Vesna Prekopic, eftersom vissa elever som först varit tvärsäkra på en inriktning ibland fått upp ögonen för en annan när det blivit dags att välja.

– Men det är en organisationsfråga. Jag hoppas att man kan hitta en form för att låta eleverna prova på olika saker sedan också, även om det blir svårare att byta mellan inriktningarna. Vi kommer också försöka erbjuda tillval i alla våra yrkesprogram så att eleverna kan få högskolebehörighet när de går ut, säger Vesna Prekopic.

Xenter har kapacitet att ta emot fler elever och har nu ansökt om riksrekrytering för att även kunna locka elever från hela Stockholmsregionen. I nuläget är upptagningsområdet Södertörn och Södertälje.

– Vi kan erbjuda praktiskt arbete som är meningsfullt, apu och därmed möjlighet att få jobb. Nu gäller det bara att vi lyckas berätta det för de elever som snart ska söka till gymnasiet, säger Anki Ekberg.

Om Xenter/MP Tumba

  • Xenter är ett kommunalt utbildningscentrum inom media och grafisk produktion.
  • Ansvarar för karaktärsämnena på Tumba gymnasiums medieprogram samt bedriver KY-utbildning och yrkeshögskola.
  • Branschnära verksamhet och välutrustade lokaler med datasalar, tryckeri, studios för foto, radio och rörlig bild.
  • Här startade det första medieprogrammet i Stockholmsregionen 1992.
  • Fem profiler: film/tv, ljud, foto, journalistik och grafisk medieproduktion.
  • 250 elever i år 1–3 (vt 2010)
  • Branschråd knutet till profilen grafisk medieproduktion med representanter från media, grafiska branschen och leverantörer, exempelvis Dagens Nyheter, Done, Fackförbundet GS, Grafiska Företagens Förbund, och Åtta45.

ur Lärarförbundets Magasin