Läs senare

Medlare i statliga förhandlingar

31 Okt 2007

Samarbetskommittén för det statliga avtalsområdet har utsett Anders Lindström, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, att som opartisk rådgivare leda medlingsarbetet i de statliga avtalsförhandlingarna. Förhandlingarna sker mellan Arbetsgivarverket å ena sidan och å andra sidan bland andra de Offentliganställdas förhandlingsråd på det statliga området, OFR/S , där Lärarförbundet ingår.

Dessutom har Gunilla Boman Pellnäs, tidigare förhandlingschef på Arbetsgivarverket, och Jack Elfving, tidigare förste ombudsman på OFR, utsetts till opartiska rådgivare.

Det var den 26 oktober som förhandlingarna strandade när OFR sa nej till Arbetsgivarverkets slutbud.

– Det främsta skälet till att budet får ett nej är att Arbetsgivarverket hittills inte accepterat kravet på samma löneutveckling för de statligt anställda som för andra arbetsmarknadssektorer. En norm på svensk arbetsmarknad i år är 10,2 procent fördelat på tre år. Arbetsgivarverkets förslag ligger på 8,4 procent, uppger OFR på sin hemsida.

Parallellt har ett medlingsarbete pågått mellan Saco-s och Arbetsgivarverket i frågan om universitetslärarnas arbetstider. Där har partnerna nått en uppgörelse som innebär att nuvarande centrala och lokala arbetstidsavtal gäller oförändrade fram till och med 30 september 2009. Ursprungligen ville Arbetsgivarverket ta bort undervisningstaken i det nuvarande avtalet.

Det statliga avtalet löpte ut den 30 september i år.

ur Lärarförbundets Magasin