Läs senare

Medlarna överlämnade slutbud

På tisdagen vid lunchtid överlämnade medlarna Christina Rogestam och Jan Björkman sitt slutbud i den kommunala avtalsrörelsen till lärarfacken och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

25 sep 2012

— Vi träffade medlarna i förhandlingslokalen där de överlämnade budet, berättar Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Under eftermiddagen samlas Lärarförbundets förbundsstyrelse för att ta ställning. Under onsdagen ska de 119 ledamöterna i representantskapet avgöra om budet ska antas eller förkastas.

I Lärarnas Riksförbund kommer motsvarande behandling av budet att genomföras.

Lärarförbunden och SKL ska svara på budet senast på onsdag kväll klockan 20. Om det antas kommer kan ett avtal undertecknas och bli offentligt. Om det förkastas av någon part är konflikt ett troligt alternativ.

En strejk eller någon annan konfliktåtgärd kan utlösas tidigast två veckor efter ett konfliktvarsel.

ur Lärarförbundets Magasin