Läs senare

Medlarna vill gå till botten med turordningsreglerna

Avtal 2018Avtalet för de kommunalt anställda lärarna blir inte klart förrän tidigast efter sommaren. Medlarna har gett parterna i uppdrag att analysera hur ändrade turordningsregler skulle påverka skolan.
– Vi vet vad vi tycker och känner oss trygga, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

av Karin Lindgren
20 jun 2018
20 jun 2018

Avtalsförhandlingarna för 200 000 lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare har pågått sedan början av året utan att fack och arbetsgivare kunnat komma överens.

Den 14 maj beslutade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt arbetsgivarorganisationerna Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att kalla in medlare.

Medlarna Aida Hadzialic och Kurt Eriksson har nu gett parterna i uppdrag att utreda och analysera förutsättningarna för turordningsreglerna.

Johanna Jaara Åstrand.

– Man vill att vi verkligen ska gå till botten med hur ändrade turordningsregler slår mot skolans område, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

SKL vill ha samma turordningsregler för lärarna som organisationen har fått igenom med övriga fack på det kommunala området. Det handlar om att påskynda lokal omställning genom förenklad turordningshantering och på så sätt undvika uppsägningar.

Men lärarfacken hävdar att dessa regler inte passar på skolområdet där lärarbrist snarare än arbetsbrist är problemet, och där lärarna har olika behörigheter och tjänstefördelning.

– Vi anser att man måste ha ett turordningssystem som tar hänsyn till skollagen och behörighetsreglerna. Annars finns en risk att behöriga lärare puttas ut vid övertalighet. Det skulle missgynna även arbetsgivarna lokalt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Utredningen ska vara klar i slutet av augusti vilket innebär att det inte kan bli något nytt avtal förrän i höst.

ur Lärarförbundets Magasin