Läs senare

Mer än heltid för adjungerad lärare

22 aug 2014
Mer än heltid för adjungerad lärare
Per Norlin tog en licentiatexamen i Uppsala innan han sökte tjänsten som adjungerad lärare vid Stockholms universitet. Foto: Marc Femenia

Förskolläraren Per Norlin är adjungerad lärare på Stockholms universitet sedan ett år tillbaka.

— Visst jobbar jag mer än heltid och det är inte hållbart i längden, säger han.

Per Norlin har inte bara två utan tre jobb. Under våren har han arbetat 40 procent på universitetet, 25 procent med förskoleutveckling i Södertälje kommun och 25 procent på en förskola i Södertälje. Totalt 90 procent på papperet, men ­betydligt mer i verkligheten.

— Det är mycket att pussla ihop för att få alla scheman att stämma. Men det är självvalt och jag trivs med det. Det är roligt och man får många olika intryck, säger han.

På universitetet håller han i seminarier och trepartssamtal inom VFU:n och examinerar studenter på förskollärar­programmet. Han får ofta höra att han och de andra ­adjungerade lärarna bidrar med mycket kunskap från fältet.

— Men det är inte så lätt att automatiskt plocka fram den kunskapen. Det tar tid att förstå hur universitetet fungerar och hur kunskapen ska formuleras.

I höst börjar han sin tredje halvårsanställning på raken på universitetet.

— Allra helst vill jag doktorera. Men jag är 58 år så det kanske jag är för gammal för, säger han.

Få adjunkter

  • De senaste åren har antalet lärare med doktorsexamen ökat kraftigt på högskolorna. Antalet adjunkter har i motsvarande grad minskat.
  • År 2001 fanns det mer än dubbelt så många adjunkter som professorer. Nu är de ungefär lika många.

Källa: Universitetskanslerämbetet

ur Lärarförbundets Magasin