Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

»Mer än vi vågat hoppas på«

14 nov 2016

Foto: Fredrik PerssonÖkad kompetens i språkutveckling och en utbyggd elevhälsa. Det är två områden som skånska Östra Göinge nu kan satsa extra på genom Skolverkets riktade insatser.

Östra Göinge, med 14 000 invånare, har länge haft ett generöst flyktingmottagande. Utflyttning och många lediga bostäder har lett till att man tar emot flest flyktingar av alla kommuner i Skåne, sett till antalet invånare.

Men när Migrationsverket plötsligt valde att placera hundratals nyanlända i kommunen, varav många ensamkommande barn, blev situationen minst sagt ansträngd. Framför allt i skolorna.

— Det kom oerhört många på kort tid, säger kommunens verksamhetschef Ulla Wram.

Skolpersonal och utbildningsförvaltning löste de mest akuta problemen under förra läsåret men alla insåg att det behövdes mer kunskap för att höja kunskapsresultaten för de nya eleverna. Därför var det aldrig någon tvekan när Skolverket hörde av sig och undrade om kommunen ville få hjälp att söka statsbidrag.

— Stödet är väldigt positivt. Vi hoppas att insatserna ska leda till en ökad kvalitet och måluppfyllelse för alla våra elever, säger Ulrika Olsson, utvecklingsledare.

Östra Göinges lista med idéer var omfattande. Med hjälp av Skolverkets utsända kunde man utarbeta ett antal konkreta förslag. Det handlar bland annat om att lära all skolpersonal hur det går att jobba med språkutveckling, att stärka elevhälsan och att samarbeta med en högskola för att få mer vetenskapligt stöd för arbetet.

Att ha möjlighet att bolla med Skolverkets team är ovärderligt, enligt Ulla Wram.

— Det är värdefullt att någon ger oss bekräftelse på att vi prioriterar rätt, säger hon.

De nyanlända eleverna utgör i dag en sjundedel av de totalt 1 700 eleverna i Östra Göinge.

— Vår största utmaning är att hitta kompetent personal. Det kan Skolverket inte fixa, men de kan hjälpa till att öka kompetensen så att våra pedagoger har rätt förutsättningar, säger Ulla Wram.

Även Ulrika Olsson är förhoppningsfull.

— Det verkar bli en större omfattning på insatserna än vad vi vågat hoppas på, nu kan vi sikta högre, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin