Läs senare

Mer forskning behövs om fjärrundervisning

FjärrundervisningFortfarande saknas tillräckliga kunskaper om hur fjärrundervisning påverkar elevers lärande. Det behövs mer forskning och beprövad erfarenhet, slår forskningsinstitutet Ifous fast i en rapport.

av Gustaf Rosensköld
12 apr 2018
12 apr 2018

Tillsammans med Umeå universitet och statliga forskningsinstitutet Rise har Ifous dragit slutsatser kring fjärrundervisning på skolor i bland annat Upplands Väsby norr om Stockholm och Vindeln i Västerbotten. Sammantaget deltog cirka 30 lärare och rektorer i projektet.

En av slutsatserna var att lärarnas sätt att se på fjärrundervisning förändrades under det år som projektet pågick.

Karin Hermansson, Ifous.

– I början var det mycket teknikfokus – och frustration över teknik som inte fungerade. Men under relativt kort tid vändes fokus till hur undervisningen faktiskt kan läggas upp, säger Karin Hermansson, forskningsansvarig på Ifous.

Hon pekar också på behovet av tydligt ledarskap – en annan slutsats i rapporten.

– Det behövs både tid och tekniska och praktiska förutsättningar för att få fjärrundervisningen på plats. Man kan inte lägga det här på enskilda eldsjälar eller ”duktiga lärare som fixar det själva”.

I rapporten slås också fast att det behövs mer kunskap om hur fjärrundervisning påverkar elevers kunskapsutveckling. Något som är svårt att ta reda på om möjligheterna för skolor att prova begränsas för mycket, menar Karin Hermansson. Samtidigt måste nya steg tas med försiktighet, anser hon.

– Det måste självklart göras på ett etiskt korrekt sätt och med varsamhet så att man inte äventyrar elevernas väl och ve.

I en utredning som överlämnades till regeringen i somras föreslås fjärrundervisning bli tillåtet i fler ämnen och årskurser än i dag. Men någon regeringsproposition blir det inte innan valet – och den försöksverksamhet som pågår på flera håll runtom i landet löper ut i sommar.

– I väntan på en proposition tycker jag det är väldigt viktigt att man låter försöksverksamheten få fortsätta. Skolor som redan är igång har utbildat folk och kanske också investerat i teknik. Att inte låta dem fortsätta blir resursförstöring.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin