Läs senare

Mer fortbildning för lärare på komvux utreds

KomvuxReglerna kring den kommunala vuxenutbildningen (komvux) ses över. I utredarens uppdrag ingår att se över om komvuxlärarna får den kompetensutveckling de behöver.

20 feb 2017

Reglerna kring den kommunala vuxenutbildningen (komvux) ska ses över och regeringen har låtit uppdraget gå till Roger Mörtvik, med bakgrund som bland annat statssekreterare i utbildningsdepartementet.

Mörtvik ska bland annat utreda hur genomströmningen kan öka, det vill säga hur eleverna snabbare kan slutföra sina studier.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström pekar särskilt på vikten av att få en ökad genomströmning i vuxenutbildningen.

– Där kan faktorer som lärares kompetens i vuxenpedagogik och en bättre övergång till arbetslivet ha betydelse, säger hon.

Kommunal vuxenutbildning

  • Den kommunala vuxenutbildningen består av komvux, särvux och sfi.
  • Komvux ges på grundläggande och gymnasial nivå.
  • Särvux erbjuds vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning. Även den ges på grundläggande och gymnasial nivå.
  • År 2015 deltog 215.000 elever i komvux, 138.000 i sfi och 4.100 i särvux.
    Källor: Direktiv 2017:21 och utbildningsdepartementet.

Det finns ett behov av fortbildning i komvux lärarkår, konstaterar regeringen i utredningsdirektivet. Det finns ingen särskild inriktning mot komvux i lärarutbildningen, trots att det ställs särskilda krav på dem som möter vuxna elever med vitt skilda bakgrunder och erfarenhet. Vilken fortbildning som behövs är en av de frågor Roger Mörtvik får borra i.

En annan fråga, med koppling till elevgenomströmningen, är betygsskalan. Regeringen vill veta om det skulle räcka med en enklare betygsskala än A-F på den grundläggande nivån i komvux, särvux och SFI, eftersom det räcker med godkända betyg för att kunna gå vidare till gymnasienivå.

Roger Mörtvik ska vidare utreda om särvux ska fortsätta att vara en egen skolform eller om den ska bli en del av komvux, samt om kraven för att nå en högskoleförberedande examen inom komvux kan förenklas.

Utredningens förslag ska läggas fram senast den 31 augusti nästa år.

ur Lärarförbundets Magasin