Läs senare

Mer hot och våld i särskolan än i polisyrket

ArbetsmiljöGrundsärskolan toppar listan över de arbetsplatser där flest blir sjuka av hot och våld.
– Det är en grupp som sticker ut rejält, säger Kristian Hansson, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

av Enikö Koch
31 jan 2018
31 jan 2018

Mest hot och våld i grundsärskolan 2012-2016

Om siffrorna:

Branscher med flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakad av hot och våld (samt utbildning och hela arbetsmarknaden i genomsnitt). Siffrorna visar antalet anmälningar per 1000 sysselsatta 2012-2016.

Ny siffror från Arbetsmiljöverket visar att det är i särskolan flest blir sjukskrivna efter en så kallad ”arbetsolycka orsakat av hot och våld”. Särskolans personal löper en högre risk att råka ut för slag och sparkar som leder till sjukfrånvaro än till exempel poliser.

Det visade redan siffror som Lärarnas tidning tog fram för två år sedan.

– Vi har sett de här siffrorna i flera år nu. De indikerar att man inte har tagit hänsyn till riskerna i verksamheten. Det är inte rimligt att vara rädd för att bli slagen när man går till jobbet, säger Kristian Hansson på Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivare måste arbeta mer aktivt med att förebygga riskerna för hot- och våldssituationer i särskolan, påpekar Hans Flygare, ombudsman och expert på sjukförsäkringsfrågor på Lärarförbundet.

Hans Flygare, Lärarförbundet.

– Det handlar om olika saker – kunskaper, bemötande, lokalerna, säker utemiljö. Situationerna måste kartläggas noggrant. I vissa lägen kanske man inte kan vara ensam med en elev. I vissa extremfall måste man fundera över om en elev är på rätt ställe, säger Hans Flygare.

Det ställs ibland för höga krav på lärare i särskolan utan att det skjuts till tillräckligt med resurser i form av personal och kompetensutveckling, enligt Hans Flygare. Om skolledaren gör bedömningen att resurserna inte räcker till, måste det gå signaler uppåt om det.

– Vi kan aldrig acceptera att någon i sitt arbetsliv ska stå ut med hot och våld. Det får aldrig ske en normalisering.

Läs mer

Guide för dig som blivit utsatt för hot eller våld

Lärarförbundets guide för dig som blivit utsatt för hot och våld i ditt yrke hittar du här.

ur Lärarförbundets Magasin