Läs senare

Mer jobb för förstelärare – men ingen extra tid

Att vara förstelärare innebär ofta mer arbete – men bara 10 procent av lärarna får minskad undervisningstid. Det bekräftar ny forskning.

av Emma Olsson
15 maj 2019
15 maj 2019
Mer jobb för förstelärare – men ingen extra tid
Catarina Koro, docent vid Göteborgs universitet. Foto: Pressbild

Catarina Player-Koro, docent vid Institutionen för pedagogik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet, och Anita Eriksson, högskolan i Borås, har undersökt hur förstelärare i matematik i grundskolan ser på sitt uppdrag.

Rapporten är skriven på uppdrag av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Den visar att 73 procent av lärarna som svarade på deras enkät hade lika mycket undervisning som tidigare.

– Det är ett tungt ansvar att axla, och höga förväntningar både från kollegor och från rektor, säger Catarina Player-Koro.

I undersökningen ingår svar från 326 förstelärare (av 588 tillfrågade), men också svar från 242 rektorer (av 426 tillfrågade).

Hälften av de lärare som fått tid avsatt för att vara förstelärare, får mindre än 10 procent av arbetstiden för att sköta det nya jobbet.

Catarina Player-Koro tror inte att läget är unikt.

– Vi har sett andra forskningsresultat och studierna visar att situationen är generell. Det verkar vara samma situation för alla förstelärare, säger hon.

Ett stressmoment är att uppdraget är otydligt definierat.

Studien visar att 60 procent av de tillfrågade inte tycker att deras kompetens tas till vara genom uppdraget.

– Man behöver fundera på vilka kompetenser man behöver för den här typen av uppdrag. Lärare som är bra på att undervisa sätts i stället på att driva skolutveckling. Reformen är fortfarande otydlig på många sätt, säger Catarina Player-Koro.

Björn Åstrand lämnade sin utredning ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling” i mars i år.

Där föreslås bland annat att lärarna själva ska bli delaktiga i utformningen av förstelärartjänsterna, och att fler karriärsteg ska inrättas.

Karin Hahn, projektledare karriärtjänster vid Skolverket, säger att lägesrapporten från IFAU bekräftar tidigare forskningsresultat.

– Just nu är det avhängigt av hur uppdraget ser ut, om man får förutsättningarna att göra sitt jobb är beroende av arbetsgivaren, säger hon.

Förstelärarreformen infördes 2013 för att höja nivån på undervisningen och ge lärarna möjlighet att göra karriär, utan att behöva lämna klassrummet.

ur Lärarförbundets Magasin