Läs senare

Mer matematik i högstadiet

Elever i årskurs 7–9 föreslås få en undervisningstimme mer i matematik per vecka. Regeringen får i uppdrag att ta fram ett förslag som gör detta möjligt.

18 mar 2015

[uppdaterad 2015-03-18 kl 16:11]

Riksdagen beslutade på onsdagen att ge regeringen i uppdrag att se till att landets högstadielever får en undervisningstimme mer i matematik per vecka. Bakom förslaget – ett betänkande från riksdagens utbildningsutskott – ligger Allianspartierna som med stöd av Sverigedemokraterna har majoritet i riksdagen. Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Beslutet är ett så kallat tillkännagivande, vilket i det här fallet innebär att riksdagen uppmanar regeringen att ta fram ett förslag för att mer matte på högstadiet ska bli verklighet.

Ett tillkännagivande är inte rättsligt bindande, men utbildningsdepartementet motsätter sig inte förslaget, enligt webbplatsen altinget.se.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill egentligen ta ett helhetsgrepp på timplanen. Lena Hallengren, socialdemokratisk ordförande i utbildningsutskottet, säger till Ekot att de vill titta på läroplanen samlat, inte ämne för ämne lösryckt, och ha en samlad diskussion precis som regeringen kommit överens med Allianspartierna med. I överenskommelsen om skolan som nyligen slöts, står att ”samtal” om grundskolans timplan ska föras mellan parterna.

ur Lärarförbundets Magasin