Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Mer om ledarskap om lärarstudenten själv får välja

DebattMånga har åsikter om kvaliteten på lärarutbildningen och vad den bör innehålla. Varför inte fråga studenterna själva? Det har vi i Lärarförbundet gjort, och fått svaren; en starkare koppling teori–praktik, mer om ledarskap och konflikthantering, skriver Matilda Gustafsson och Johanna Jaara Åstrand, studentordförande respektive förbundsordförande.

15 dec 2017

Om debattörerna

Matilda Gustafsson

Ordförande Lärarförbundet Student

 

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande Lärarförbundet

Under våren 2017 genomförde Lärarförbundet en omfattande medlemsdialog i syfte att ta ut rätt kurs för skolans och läraryrkets utveckling. Bland de 36 000 som tog chansen att tycka till var drygt 3 000 studerandemedlemmar.

Lärarstudenterna efterlyser framför allt två saker för att utveckla och förbättra dagens lärarutbildning. Dels en starkare koppling mellan teori och praktik, dels mer undervisning om ledarskap och konflikthantering. De uttrycker också att utbildningen inte kan stanna med en lärarexamen utan lärarutbildningen måste lägga grunden för fortsatt systematisk och kontinuerlig kompetensutveckling under hela karriären.

De ledande lärarutbildningarna i världen har lyckats skapa just en stark koppling mellan teori och praktik som ger studenterna god förmåga att undervisa i sina ämnen. De har lyckats sammanföra lärarutbildningens olika delar – ämnesstudier, forskning och verksamhetsförlagd utbildning –  till en helhet. Flera svenska lärosäten har påbörjat en utveckling av en mer integrerad lärarutbildning, men fortfarande finns stor utvecklingspotential för att kunna mäta sig med de bästa.

Illustration: Colourbox

För att på allvar få till stånd en mer professionsbaserad lärarutbildning krävs bland annat fler timmar av lärarledd undervisning, vilket i sin tur kräver mer resurser. Studenterna måste få fler tillfällen att öva och pröva teorier och metoder, och i seminarieform reflektera över de praktiska momenten utifrån en forskningsbaserad teoretisk ram.

Detta är inte minst viktigt när det gäller fördjupning i ledarskap och konflikthantering, något lärarstudenterna tydligt efterfrågar. Nuvarande försöksverksamhet med övningsskolor behöver därför permanentas och utvecklas till att bli forsknings- och utvecklingsskolor. Dessa kan skapa en arena där praktik och teori möts och göra det möjligt för lärarstudenter att praktiskt utöva läraryrket och tillämpa praktiska moment i en kreativ och autentisk miljö. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får inte vara enda möjligheten studenterna har att omsätta vetenskaplig teori i praktik.

Varje student som väljer bort läraryrket på grund av otillräcklig kvalitet, är en förlust för svensk skola, och i förlängningen för hela vårt samhälle.

Lärarstudenterna pekar också på behovet av att som ny lärare få en god introduktion i yrket med seriösa insatser och kvalificerat mentorskap. Tid att reflektera över sitt eget ledarskap, lärande och ansvar tillsammans med en erfaren lärare är oumbärlig för att utvecklas i lärarrollen.

Lärarbristen i Sverige är akut och prognoserna ser allt annat än ljusa ut. Orsaken till att studenter väljer bort läraryrket är framför allt det låga löneläget jämfört med andra akademikeryrken. Läraryrkets attraktivitet måste öka för att söktrycket och konkurrensen om utbildningsplatser ska öka på lärarutbildningen.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Löneläget kan inte lärosätena klandras för. Men varje lärosäte måste göra mer för att prioritera lärarutbildningen, stärka kvaliteten i undervisningen, lyssna in studenternas behov och utveckla samarbetet med och delaktigheten från skolor och förskolor.

Allt börjar med en bra lärare och grunden för en skicklig lärare läggs i lärarutbildningarna. Det finns bara vinnare om lärarutbildningen får en starkare ställning. Varje student som väljer bort läraryrket på grund av otillräcklig kvalitet, är en förlust för svensk skola, och i förlängningen för hela vårt samhälle.

ur Lärarförbundets Magasin