Läs senare

Mer pengar till ideell läxhjälp i skolan

Skolor ska få ansöka om pengar till läxhjälp även om det inte är utbildade lärare som står för hjälpen. Det har regeringen beslutat. Samtidigt fördubblas bidraget till ideella läxhjälpsorganisationer.

26 feb 2016

Tidigare har skolhuvudmän bara kunnat få statsbidrag för läxhjälp om deras egna lärare har utfört hjälpen. Men nu har regeringen beslutat om en regeländring som gör det möjligt även för huvudmän som tar hjälp av ideella krafter att söka statsbidrag för läxhjälp. 

Bestämmelserna ändras också så att samtliga årskurser i grundskolan och motsvarande skolformer kan få del av bidraget.

Beslutet innebär dessutom att de öronmärkta pengar som ideella organisationer kan söka för att ge grundskolelever hjälp med läxor fördubblas från fyra till åtta miljoner kronor per år. 
 

– Det önskvärda är givetvis att det är utbildade lärare som håller i läxhjälpen, men med tanke på lärarbristen tycker vi att det är bra att frivilligorgansationer nu kan vara ett komplement, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Förra året avskaffade regeringen möjligheten för privatpersoner att göra skatteavdrag för läxhjälp med motiveringen att elevers möjlighet att få hjälp med läxor inte ska vara beroende av om deras föräldrar kan betala för hjälpen. Lärarförbundet tycker att det politiska skiftet från läxhjälp via RUT till läxhjälp via ideella organisationer är bra.

– Vi har ju tidigare kritiserat systemet för att det är plånboken som har fått ha den största betydelsen. Det här beslutet möjliggör att de elever som behöver stöd och hjälp allra mest kan få det, säger Johanna Jaara Åstrand.

Finns det en risk att det framöver blir färre utbildade lärare som står för läxhjälpen på grund av regeländringen?

– Det är någonting som vi givetvis får följa, men vi har i idag en situation där lärarna inte alls räcker till i förhållande till det behov som finns, och då handlar det om att använda lärarkompetensen extra klokt, säger Johanna Jaara Åstrand och tillägger:

– Den här insatsen handlar ju kanske mest om att stärka det kompensatoriska uppdrag som skolan har. 

ur Lärarförbundets Magasin