Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Mer pengar till skolan ingen garant för friskare lärare

JämförelseDet finns inget tydligt samband mellan hur mycket resurser en kommun satsar på skolan och hur friska lärarna är. Det visar en genomgång av siffrorna bakom Bästa skolkommun.

30 nov 2018
Pajala är en av de kommuner som sticker ut i rankningen. Här är lärartätheten bland den högsta i landet. Samtidigt är lärarna som sjukast.
Foto: Pajala kommun

Lärarnas tidning har gått igenom Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun och kan visa att det i under­sökningen inte finns något samband mellan kommunernas placeringar i de olika kategorierna. Exempelvis finns det ingen koppling mellan hur mycket resurser en kommun lägger på skolan och hur friska lärarna är.

Sorsele till exempel, en av de kommuner som lägger mest resurser på skolan, kommer på plats 277 av 290 när det gäller sjukskrivningar.

Det syns inte heller något samband mellan kommunernas lärartäthet och elevernas meritvärde. Österåker, som har bland de högsta meritvärdena i landet, kommer på plats 287 när det gäller lärartäthet. Det kan tyckas paradoxalt med tanke på att Lärarförbundet lyfter fram just lärartäthet som en viktig faktor för elevernas resultat. Men enligt förbundets utredare Johan Ernestam beror det på att det finns något annat som är betydligt viktigare.

13 kriterier styr

Bästa skolkommun bygger på 13 kriterier som Lärar­förbundet har bedömt spelar in för lärares, elevers och skolledares möjligheter att nå framgång:

 • Resurser till undervisningen.
 • Behöriga lärare.
 • Lärartäthet.
 • Friska lärare.
 • Lärarlöner.
 • Kommunen som avtalspart.
 • Andel barn i förskola.
 • Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9.
 • Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, likvärdighetsindex.
 • Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9.
 • Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till likvärdighetsindex.
 • Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år.
 • Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.

– Resultaten påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå, vilket förklarar att det är svårt att se sambandet mellan lärar­täthet och meritvärde. God forskning visar dock att sambandet finns, säger han.

När det gäller lärartäthet syns ett svagt samband med kriteriet friska lärare.

– 5 till 6 procent av sjukskrivningstalen påverkas av lärartätheten. Jag skulle säga att det ändå är förhållandevis mycket med tanke på att det finns många andra faktorer som påverkar, säger Johan Ernestam.

Men även när det gäller detta finns det kommuner som sticker ut rejält. Pajala som har bland den högsta lärartät­heten i landet har samtidigt en av Sveriges sjukaste lärarkårer.

– Det finns även andra omständigheter som spelar in, som regionala sjukskrivningstendenser. Det vill säga att ­lärarnas sjukskrivningstal påverkas av hur sjuktalen ser ut i kommunen i övrigt, säger Johan Ernestam.

Bästa skolkommun brukar väcka kritik och har gjort så även i år. Rektorn Johan Kant skriver på Lärarns tidnings debattsida att rankningen inte tar hänsyn till strukturella faktorer som folkmängd, inflyttning och lärarbrist, och att storstadskommuner därför missgynnas.

Kommunalrådet Marino Wallsten i Fagersta, den kommun som hamnade sist, hävdar att den straffas för att ha tagit emot en hög andel nyanlända i förhållande till sin storlek.

ur Lärarförbundets Magasin