Läs senare

Mer specialpedagogiskt stöd behövs i matematikämnet

6 av 10 lärare uppger i en ny undersökning att det fattas speciallärare och specialpedagogiskt stöd i matematik. Det behövs för att höja kunskapsresultaten, uppger lärarna.

28 jan 2016

Foto: Colourbox

Undersökningen kommer från Lärarnas Riksförbund. De har frågat medlemmar som uppger att de undervisar i matematik om deras arbetsbelastning och förutsättningar. De har även frågat om den extra undervisningstimmen i matematik, som infördes i grundskolan 2013, har påverkat lärarnas arbetssituation och elevernas resultat.

35 procent av lärarna uppger att det finns tillgång till speciallärare med särskild utbildning i matematikämnet, en uppgång med 6 procentenheter sedan 2014. Lärarna tycker att sådan kompetens är viktig för att kunna höja elevernas resultat.

Lärarnas Riksförbund har även tittat på sambandet mellan brist på speciallärare och nivåindelning av eleverna, och konstaterar att där det saknas specialpedagogiska resurser saknas även nivåindelning. ”Detta indikerar att eleverna inte har möjlighet till att få det stöd de behöver för att nå målen med undervisningen och höja sina kunskapsnivåer i matematik”, skriver förbundet.

11 procent av de ca 2 400 lärare som svarade arbetar i lågstadiet, 19 procent i mellanstadiet. En stor del av lärarna i dessa grupper uppger att de fått utökad undervisningstid till följd av den extra mattetimmen. Däremot upplever de flesta av dem inte att deras totala arbetsbelastning ökat.

– Det kan vara så att de blivit av med andra uppgifter i och med den ökade undervisningstiden, till exempel att vara rastvakt, säger Oskar Eriksson, statistiker på Lärarnas Riksförbund, som ligger bakom rapporten.

18 procent av lärarna uppger dock att de fått både ökad undervisningstid och ökad arbetsbelastning. 

Många lärare är osäkra på om den utökade undervisningstiden haft någon positiv effekt på elevernas prestationer än. 46 procent uppger att den haft det medan 47 procent svarar Vet ej.

De viktigaste faktorerna för att lyfta matematikresultaten är enligt lärarna i undersökningen:

  • Mindre undervisningsgrupper
  • Mer undervisningstid i matematik
  • Mer didaktisk fortbildning i matematik
  • Mer specialpedagogiska insatser för elever i behov

Svarsfrekvensen i undersökningen var cirka 50 procent.

ur Lärarförbundets Magasin