Läs senare

Mer statliga pengar till fler specialpedagoger

Inför höstens utbildningsstart har 913 personer sökt till speciallärarutbildningen. Det är betydligt fler än förra höstens 107 ansökningar inom det så kallade Lärarlyftet. Regeringen skjuter till extra pengar för att möta efterfrågan.

16 maj 2016

För att så många som möjligt ska kunna vidareutbilda sig till speciallärare ska nu regeringen tredubbla satsningen och tillför 65 miljoner kronor, enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).
 

Det handlar inte om helt nya pengar, utan om en omfördelning av resurser.

Regeringen berättar också i ett pressmeddelande om ytterligare två satsningar när det gäller specialpedagoger och speciallärare.
Ett nytt statsbidrag ska locka skolor att anställa fler speciallärare och specialpedagoger. Statsbidraget på 258 årliga miljoner kronor ska även kunna användas till fortbildning för dessa kategorier. Pengarna motsvarar anställning eller fortbildning av cirka 800 personer och träder i kraft den 1 juni.

Som Lärarnas tidning berättat tidigare vill regeringen även utbilda alla lärare i specialpedagogik i form av ett så kallat lyft i stil med Matematiklyftet. Det ska pågå 2016–2018. 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin