Läs senare

Mer svenska för invandrarelever

För att förbättra skolresultaten för nyanlända elever i årskurs 1-5 föreslår regeringen att de ska få läsa dubbelt så mycket svenska från och med nästa läsår.

11 Sep 2013

I höst får nyanlända elever i årskurs 6-9 fler lektioner i svenska under sina fyra första terminer. Nu föreslår regeringen att satsningen även ska omfatta elever i årskurs 1-5. Kostnaden beräknas till totalt 225 miljoner kronor och är en del av regeringens kommande budgetproposition.

Reformen innebär tre timmar extra svenskundervisning i veckan för nyanlända elever i grundskolans alla årskurser från och med hösten 2014.

– Svenska är helt centralt för att nyanlända elever ska lyckas i skolan och genom att ge extra undervisning ges fler chansen att snabbare nå kunskapsmålen, sa integrationsminister Erik Ullenhag vid en presskonferens på onsdagen.

ur Lärarförbundets Magasin