Läs senare

Meritering vanligast på toppskolor

MeriteringStockholm har satsat nästan två miljoner kronor på att meritera lärare. Men det är främst lärare från skolor i innerstaden som deltagit i programmet.

av Enikö Koch
05 sep 2017
05 sep 2017
Utforska kartan! Varje cirkel visar en skola där det finns meriterade lärare. Storleken på cirkeln anger antalet meriterade på skolan. Klicka på cirklarna för mer information. Om cirklarna överlappar varandra, prova att zooma in.
Snittet för alla kommunala skolor i Stockholm: 68 procent av eleverna har föräldrar med eftergymnasial utbildning. 29 procent av eleverna har utländsk bakgrund.

 

I Stockholms stad har alla lärare som jobbat i minst fyra år möjlighet att bli meriterade enligt ett system framtaget av företaget Arete akademi. Läraren får visa prov på särskild skicklighet genom ett sex månader långt program med dokumentation, observationer och egna skrivuppgifter. De som klarar meriteringen, vilket tre av fyra deltagande lärare gör, får karriärmässiga fördelar.

Men satsningen slår snett, visar Lärarnas tidnings granskning. Det är främst lärare från populära innerstadsskolor med höga meritpoäng som deltar i meriteringsprogrammet.

Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholm.

— Det är olyckligt. Det verkar ha varit snett från början, men det har börjat rätta till sig, säger Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholm.

Vad tror du att den sneda fördelningen beror på?

— Jag gissar att lärare i ytterstaden inte kunnat ta sig den tid som krävs för att delta. Eller så började projektet på ett sätt som gjorde att det blev mer känt i innerstan. Men den politiska ingången är självklart att det här ska komma lärare till del i alla skolor i hela staden, säger Olle Burell.

Aretes meriteringsprogram

 • Lärare kan meritera sig genom att uppfylla sju vetenskapliga kriterier som visar att de är särskilt skickliga. Det gör de genom att bland annat reflektera kring och skriva om sin undervisning, vara föremål för observationer och elevenkäter.
 • En portfolio lämnas efter sex månaders samlande över till företaget Arete akademi som med hjälp av ett mertieringsråd går igenom och bedömer portföljen.
 • Uppfyller läraren kriterierna blir hen meriterad, tilldelas ett diplom och kan räkna med att få karriärfördelar.
 • I Stockholms stad används lärarmeritering som ett alternativt sätt att lyfta duktiga lärare, vid sidan av lärarlönelyftet och förstelärarreformen.

Här kan du läsa mer om lärarmeritering i Stockholms stad: http://pedagog.stockholm.se/meritering/

Det är rektorerna som väljer ut vilka lärare som ska meriteras. Skolan betalar cirka 5 000 kronor per lärare. Ytterligare 10 000 kronor per lärare betalar Utbildningsförvaltningens Forsknings och utvecklingsenhet (FOU), som samordnar programmet tillsammans med Arete akademi. Hittills har meriteringen kostat staden nära två miljoner kronor.

Pernilla Ericols, rektor på Kärrtorps gymnasium, har skickat flera av sina medarbetare på meritering. Hon uppskattar programmet, men tycker samtidigt att det skaver lite att lägga mycket resurser på de duktigaste lärarna.

— Lite snett blir det. Fler borde egentligen få ta del av det här och kanske också de som behöver utvecklas mer.

En skolledare som valt bort meriteringsprogrammet är Urban Vikström, rektor på Spånga gymnasium. Hans bedömning är att programmet främst är riktat till lärare i teoretiska ämnen och inte till dem på yrkesprogrammen, som han haft ansvar för.

Finns i fler kommuner

Hittills har cirka 1 300 lärare meriterats genom Aretes program i Sverige och drygt 100 av dem arbetar i Stockholm. Arete akademi samarbetar med flera huvudmän, bland andra:

 • Gnesta
 • Hammarö
 • Hylte
 • Höganäs
 • Högsby
 • Järfälla
 • Klippan
 • Krokom
 • Landskrona
 • Lidingö
 • Mönsterås
 • Mullsjö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Solna
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Trelleborg
 • Vaxholm
 • Västerås
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga

Källa: Areteakademi.se, Stockholms stad.

— Det är på en teoretisk nivå där det krävs mycket skrivande och reflekterande kring det egna ämnet. Dessutom tar det mycket tid och resurser. Om vi satsar på det här, vad ska vi dra ner på i stället?

Utbildningsförvaltning ens FOU­enhet har själva uppmärksammat den skeva fördelningen. Nu pågår en ny upphandling av lärarmeritering. När den är färdig i september vill Ingela Hyddmark, FOU­samordnare i Stockholm, lyfta frågan med den aktuella aktören om hur deltagandet skulle kunna utjämnas.

— Vi kommer även att samtala internt om hur vi kan stödja detta. Vi skulle till exempel kunna åka ut och prata med skolledare eller lägga informationsmöten på andra platser än innerstaden, säger hon.

Men Ingela Hyddmark påpekar också att man redan ser en utjämning på deltagandet i
senaste programmet och har märkt ett ökat intresse från ytterstadsskolorna.

Lärarnas tidnings genomgång visar att meriteringsprogrammet inte bara slår snett geografiskt, utan även när det gäller fördelningen mellan olika lärargrupper. Det är främst gymnasielärare och ämneslärare på högstadiet som meriterats. Förskollärarna är borträknade från början eftersom det är stadsdelarna som ansvarar för deras kompetensutveckling i Stockholm, och inte den centrala utbildningsförvaltningen.

Deltagandet kan också grunda sig i vilka lärargrupper som uppmanats att söka, enligt Ingela Hyddmark. En period var det förstelärarna.

— Efter en enkät 2015 såg vi att förstelärare kunde få legitimitet i kollegiet genom att gå meriteringsprogrammet, därför vände vi oss till dem, säger Ingela Hyddmark.

Enkät

Vad tycker du om meriteringssystemet?

Namn: Anna Holmstedt
Yrke: Svensklärare på Södra Ängby skola i Stockholm.

”Superbra! Det är något av det bästa jag gjort i min karriär, en gedigen genomlysning av vad jag gör och varför. Det handlar för mig inte om att få mer i lön eller andra arbetsuppgifter, men det är klart att det är en fjäder i hatten om man söker en annan tjänst. Visst kan man vara kritisk mot att ett privat företag tjänar pengar på det här. Men jag tror att det finns en risk att det blir urvattnat och inte lika proffsigt om kommunen håller i det.”

 

Namn: Björn Dahlman
Yrke: Historielärare på Blackebergs gymnasium

”Jag förstår varför rektorer tycker det här är en bra satsning, att det är bra att lyfta fram vissa lärare. Men ska ett externt företag tala om för oss vem som är en bra lärare? Det är inget som behövs, vi är alla legitimerade. Det är en märklig hantering av gemensamma skattepengar.”

 
 

Namn: Robert Edström
Yrke: Biträdande rektor på Kärrtorps gymnasium, och programansvarig på Arete.

”För mig innebar det att jag fick knyta ihop säcken efter 15 år som lärare. Man tittar på aktuell forskning och reflekterar skriftligt över sitt eget arbetssätt och vad man kan göra annorlunda. Jag upplever att för förstelärare blir legitimiteten större för de som meriterats jämfört med lärare som inte genomgått processen.”

Läs också

Mest pynt vinner – tema om certifiering

Flaggor, loggor och utmärkelser. Allt fler skolor och förskolor tar hjälp av utomstående för att säkra kvaliteten och utveckla undervisningen. På köpet får de en stämpel att visa upp i marknadsföringen. Vem tjänar på märkesfixeringen?

Läs mer i tidningen Chef & Ledarskap. 
 

ur Lärarförbundets Magasin