Läs senare

”Meritpoäng katastrof för språkkunskaperna”

Moderna språkSystemet med extra meritpoäng i vissa ämnen är en katastrof som bör avskaffas, menar Tommy Sandebring, före detta gymnasiechef på Lidingö.

av Sten Feldreich
12 mar 2019
12 mar 2019

– Elever väljer språk av taktiska skäl, enbart för att samla på sig lättfångade, extra meritpoäng. Systemet har ett vällovligt syfte men har tyvärr fått helt motsatt verkan, säger han.

Gymnasieelevers slutbetyg omräknas till siffror, till ett jämförelsetal som rangordnar studenterna inför antagning till högskolan. Max kan de få 20 poäng. Systemet med extra 2,5 meritpoäng infördes 2007 i syfte att stimulera elever att läsa mer matematik och språk. Efter en ändring i beräkningssystemet 2011 nås åtråvärda meritpoäng lättast genom att eleverna läser två kurser i moderna språk under årskurs ett och två i gymnasiet, samt en frivillig kurs i engelska under tredje årskursen.

– Att med tre meritpoänggivande, godkända grundkurser i sitt examensbevis kunna tillgodoräkna sig lika många poäng som om eleven skulle höja sitt betyg ett steg i samtliga 24 kurser i en hel gymnasieutbildning, sänder helt fel signaler, säger Tommy Sandebring.

Han menar att systemet därmed skickar signaler att man ska läsa språk enbart för att få extra poäng, inte för att lära sig språken.

– Det signalerar också att det inte lönar sig att jobba, eftersom poängen är så lättförtjänta i förhållande till det normala sättet att meritera sig, nämligen att höja sina betyg.
Dagens system premierar också på ett olyckligt sätt studierna på ”mellannivå” i elevernas fortsättningsspråk från grundskolan, eftersom enbart dessa kurser genererar meritpoäng.

– Det innebär att alla andra språk som också går att läsa på gymnasiet för en tynande tillvaro, eftersom eleverna inte ”har råd” att pröva ett nybörjarspråk när de kommer till gymnasiet. Men det missgynnar också studier på högre nivå i fortsättningsspråket eftersom de inte heller ger meritpoäng, vilket om möjligt är ännu mer katastrofalt.

Tommy Sandebring kallar meritpoängsystemet en härva av dumheter som bör avskaffas eftersom det påverkar studierna i språk negativt, något som har stora konsekvenser för gymnasieskolan men också för samhället i stort eftersom språkkompetensens både bredd och djup missgynnas av systemet.

Tommy Sandebring anser vidare att Skolverket inte har skött sitt tillsynsuppdrag och gjort en mycket dålig konsekvensanalys som inte sett farorna i dagens system.

– Regeringen borde istället lyssna på Tillträdesutredningen och en enig kör av remissinstanser som alla är för att systemet bör avskaffas.

ur Lärarförbundets Magasin