Läs senare

Mest pengar till bästa högskoleutbildningen

De bästa högskoleutbildningarna ska få mest pengar. Det är innebörden i ett nytt förslag från regeringen. Förslaget möter hård kritik.

21 mar 2010

 Propositionen "Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen" presenterades på måndagen av högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

   Där introducerar regeringen ett nytt system för att utvärdera utbildningarna på högskolor och universitet.

   De utbildningar som har högst kvalitet ska få extra mycket pengar. Om en utbildning har allvarliga brister kan examenstillståndet ifrågasättas eller återkallas.

   Regeringen tror att 500-600 miljoner kronor ska kunna gå till satsningen, som finansieras med att avgifter införs för utländska studenter.

Tre kriterier ska avgöra vilken kvalitet en utbildning har:

• Studenternas självständiga arbeten.

• Enkäter till tidigare studenter.

• Självvärderingar av universiteten och högskolorna, i kombination med platsbesök av särskilda bedömargrupper. I lärosätenas självvärdering ska bland annat lärarnas kompetens och tillgången till lärare vägas in.

   Bedömargrupperna ska väga samman de tre delarna till ett samlat omdöme.

Regeringens förslag får hård kritik från flera håll.

   – Vad som är kvalitet inom högre utbildning är alltför komplext för att fångas in i enkla mätbara indikatorer, säger Anna Götlind, ordförande i Sveriges universitetslärarförbund.

   Saco varnar för att det kan bli studenterna och inte utbildningar som utvärderas, eftersom ett av kriterierna för utbildningarnas kvalitet ska vara studenternas självständiga arbeten.

   Socialdemokraterna kritiserar regeringen för att strunta i en hel yrkeskårs samlade expertis.

   Även Högskoleverkets chef universitetskansler Anders Flodström har delvis dömt ut förslaget.

   Högskoleverket ska börja med utvärderingarna vid årsskiftet och de första pengarna kan börja delas ut 2013.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin