Läs senare

Metoo-uppropens sju krav på politikerna

MetooObligatorisk undervisning i sex- och samlevnad för de som studerar till lärare och förskollärarare. Det är ett av sju förslag från initiativtagarna bakom 65 metoo-upprop, bland annat skolvärldens #tystiklassen och #ickegodkänt.

av Mats Thorén
06 mar 2018
06 mar 2018

En nationell visselblåsarfunktion för landets skolor. Sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning som obligatoriskt ämne i samtliga utbildningar för all förskole- och skolpersonal. Det är två av sju förslag på vallöften som initiativtagarna och administratörerna bakom 65 metoo-upprop vill se politiker på olika nivåer i Sverige komma med inför höstens val.

Övriga fem förslag

  • Använd metoo-uppropens expertis i statliga utredningar.
  • Inför obligatoriska utbildningsmoment kring sexuellt våld.
  • Öka satsningen på stöd och behandling.
  • Skärp kraven på aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet.
  • Utred fler anmälningar om sexuella trakasserier i arbetslivet.

De sju åtgärdsförslagen (se ruta) kan bidra till ”att skapa ett samhälle fritt från sexism, sexuella trakasserier och övergrepp”, skriver de i ett gemensamt utspel på Dagens Nyheters debattsida på tisdagen.

Förutom att göra sex- och samlevnadsundervisningen obligatorisk på lärar- och förskollärarutbildningarna vill de att Skolverket också inför en särskild satsning inom ramen för det Nationella skolutvecklingsprogrammet.

Aktörerna bakom debattartikeln ställer sig också bakom regeringens vilja att skärpa skollagen så att Skolinspektionen ska få möjlighet att belägga huvudmän med vite om arbetet mot sexuella trakasserier brister. De vill även att Inspektionen inför en ”nationell visselblåsarfunktion dit utsatta elever och skolpersonal kan vända sig för hjälp och för att anmäla skolor där sexuella övergrepp och trakasserier förekommer.”

En samordningsgrupp för de 65 #metoo-uppropen arrangerade på tisdagen ett möte på Historiska museet i Stockholm.  Vid mötet överlämnades förslagen till jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Vi förväntar oss att du tar emot den här listan och börjar använda den och att ni politiker tar ert ansvar, sade arrangören Emmy Lilliehorn vid överlämnandet, rapporterar TT.

Jämställdhetsministern tackade för arrangemanget:

– Jag är oändligt tacksam att ni har tagit det här initiativet för vi vet av historien att det är kvinnor, och några män, som går ihop och fortsätter driva frågan. Metoo är en historisk händelse och det är min uppgift att göra ert arbete och era krav rättvisa, sade hon, enligt TT.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin