Läs senare

Metta Fjelkner utreder mer ordning och reda i skolan

Lärarnas riksförbunds förra ordförande Metta Fjelkner får uppdraget att utreda hur ordningen i skolan ska kunna bli bättre.
— Totalt sett så har vi stora ordningsproblem i Sverige, säger utbildningsminister Jan Björklund.

25 feb 2014

[uppdaterad 2014-02-25 kl 15:30]

Regeringen tillsätter en utredning för att göra svenska klassrum lugnare så alla elever får en möjlighet att fokusera på studierna. Utredare blir Metta Fjelkner, före detta ordförande för Lärarnas riksförbund.

Enligt Jan Björklund (FP) ska utredaren titta på både grundskolan och gymnasiet.

— Ordningsproblemen yttrar sig allra mest på högstadiet och gymnasiet, men det finns också en uppfattning om att det sker en förskjutning nedåt, säger Björklund.

— Totalt sett så har vi stora ordningsproblem i Sverige.

Björklund betonade på tisdagens presskonferens att ordningsproblemen är kopplade till attityder bland föräldrar, rektorer och andra i vuxensamhället.

— Lärare kommer aldrig ensamma att åstadkomma förändring. Om en lärare tar tag i en ordningssituation är det alldeles för ofta, upplever jag, som föräldrarna tar elevens parti. I stället för att vara tacksamma för att läraren hör av sig och berättar att Kalle gjort detta och detta skäller föräldrarna på läraren, säger Björklund.

Han pekade också på vikten av att rektorer står bakom sina lärare.

— En del rektorer kanske är rädda för att skolan ska få dåligt rykte och hamna i tidningen, och stöttar inte sina lärare.

Sveriges Elevkårer tycker att Björklund ger en för ensidig bild. Det finns elever som har attitydproblem och det finns skolor med ordningsproblem, men det är inte dåligt arbetsklimat på alla skolor, säger Mattias Hallberg, ordförande i Sveriges Elevkårer.

— Där det inte fungerar beror det ofta på ledarskapet, alltså rektorn.

Han påpekar att dåligt planerade scheman, långa förflyttningar mellan lektionerna, överfulla klassrum och dålig ventilation också kan förklara en del av de sena ankomsterna och ordningsproblemen.

— Vi vet att ledarskapet och arbetsmiljön är avgörande och det kan det offentliga påverka. Så man bör fortsätta att stärka ledarskapet och förbättra den fysiska arbetsmiljön.

 

Socialdemokraterna skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan håller i sak med Björklund: Det behövs mer ordning och reda i skolan.

— Men det kräver handlingskraft, inte fler utredningar. Det som behövs är att få ned elevgruppernas storlek så att lärarna har tid att ta sig an eleverna. Vi behöver också satsningar på elevhälsan, säger Baylan.

Bakgrunden till utredningen är resultatet av den senaste Pisaundersökningen: Klassrumsklimatet är sämre i Sverige än i OECD som helhet. Klassrumsklimatet bedöms utifrån elevernas uppgifter om elever som stör, hur stökigt det är och hur lång tid det tar innan läraren kan sätta i gång med lektionen. Även rektorerna bedömer att elevernas uppträdande är ett problem.

Även Skolverket och Skolinspektionen har konstaterat att det brister i studieron på många skolor.

Lärarnas riksförbund välkomnar utredningen.

— Senaste Pisa-studien har tydligt visat att det krävs insatser för att förbättra arbetsmiljön i skolan. En grundförutsättning för att vända de negativa kunskapsresultaten är att eleverna ges faktiska möjligheter att fokusera på undervisningen.  Jag välkomnar därför initiativet att tillsätta utredningen, säger ordförande Bo Jansson.

Metta Fjelkners uppdrag

  • Utredarens främsta uppgift är att lämna nya förslag på åtgärder som kan bidra till mer ordning och reda i klassrummen.
  • Utredaren ska följa upp hur den nya skollagen har påverkat hur skolor arbetar med ordning. Det ska kartläggas hur ordningsregler ser ut på olika skolor och hur man jobbar med att stoppa ogiltig frånvaro.

Utredningen ska vara klar den 31 juni i år.

Källa: Utbildningsdepartementet

 

Radioinslag om ordning och reda i skolan

Här kan du lyssna på ett samtal i radions P1-morgon mellan Maud Segerstedt, rektor för engelska skolan i Eskilstuna, regeringens utredare Metta Fjelkner och Elsebeth Östergaard, rektor på Rudolf Steinerskolan i Göteborg.

ur Lärarförbundets Magasin