Läs senare

Miljarder till lärarkåren fryser inne

Pengar som skulle gått till löner och fortbildning kommer inte alla lärare till del. Orsak: skolans huvudmän söker inte de statsbidrag som finns. Det rör sig om miljardbelopp har Lärarnas Riksförbund räknat ut.

30 apr 2015

Det finns 40 riktade statsbidrag för huvudmän att söka på skolans område, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Men inte alla kommuner och fristående skolor ansöker om dessa pengar.

Lärarnas Riksförbund har granskat tre av statsbidragen och räknat ut hur mycket statliga pengar till löner och fortbildning som inte kommer lärare till del. För Lärarlyftet 1, Lärarlyftet 2 och karriärreformen (förstelärare och lektorer) handlar det om 2,3 miljarder kronor som är outnyttjade.

Som Lärarnas tidning vid flera tillfällen har rapporterat gapar många platser på Lärarlyftet tomma för att villkoren är för dåliga. Nu i vår ställdes fyra av tio kurser in.

Nyttjandegrad statsbidrag

Statsbidrag Totalt outnyttjat (kr) Andel outnyttjat
Lärarlyftet I 1.608.066.325 46 %
Lärarlyftet II 461.030.000 38 %
Karriärtjänster 239.735.370 25 %
Summa 2.308.831.695 Genomsnitt 36 %

Källa: Lärarnas Riksförbund

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin