Läs senare

Miljarder till matematiken

Regeringen satsar 2,6 miljarder kronor på matematiken i höstens budget.

En fortbildning för lärarna ska ge mer ”katederundervisning” och mindre av eget arbete för eleverna. Dessutom ska eleverna få fler undervisningstimmar.


06 sep 2011

— Det är något nytt att staten går in och påverkar didaktiken i klassrummet. Jag kan inte stillatigande se på när så många utvärderingar visat att den didaktiska metoden med eget arbete slagit så fel. Detta är av ett så stort nationellt intresse, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Delar av det så kallade Mattelyftet har varit känt sedan tidigare men under måndagens presskonferens presenterade Jan Björklund några helt nya satsningar.

Regeringen vill lägga 1,3 miljarder på fortbildning i matematik under 2012-2015. 800 miljoner kronor går till fortbildning för att utveckla undervisningen. Jan Björklund vill framför allt minska tiden som eleverna ägnar åt eget arbete och ersätta det med katederundervisning.

Under presskonferensen utvecklade Jan Björklund begreppet katederundervisning:

— Lärare ska förklara, berätta, instruera och repetera i helklass. Lärare ska dessutom leda diskussioner och samtal i helklass för att säkerställa att eleven förstår det matematiska tänkandet och de matematiska begreppen.

Skolverket har tidigare föreslagit att lärarna ska ha fullt betalt under fortbildningen, men Jan Björklund har ännu inte bestämt sig för vilken modell för finansiering som ska användas.

400 miljoner kronor ska gå till fortbildning för lärare som undervisar i matematik, men saknar utbildning i ämnet.

Delar av fortbildningen inom Mattelyftet som är kända sedan tidigare är vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen och forskarskolor där lärare kan ta licentiatexamen och bli lektorer.

En nyhet är att grundskolans elever får fler undervisningstimmar. Dagens 900 timmar i matematik utökas till 1020 utan att något annat ämne får stryka på foten. Eleverna får alltså längre skoldagar.

— Vi återkommer om var i grundskolan de nya timmarna ska placeras in men vår bedömning är att det handlar om den tidigare delen av grundskolan, säger Jan Björklund.

Jan Björklund anser att det är nödvändigt att satsa på matematiken.

— Bakgrunden är att resultaten i matematik har sjunkit. Matematiken är inte vilket ämne som helst. Det är inte bara viktigt i sig utan också för naturvetenskap och teknik. För Sverige som industrination är matematiken ett avgörande ämne.

Jan Björklund säger att det kommer att ta tid innan resultaten i matematik vänder igen. Han hänvisar till tidigare studier som säger att det kan ta sex år innan man märker effekter av stora skolreformer.

— Men det ger ingen anledning att vänta utan tvärtom att skynda på så fort det går. 

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén välkomnar satsningen.

— Det är en viktig satsning för att alla elever ska möta lärare som är specialister i matematik. På sikt kommer det att höja resultaten i flera ämnen där matematik är en viktig grund.

Däremot är Eva-Lis Sirén kritisk till att Björklund uttalande om mer katederundervisning i helklass.

— Det är anmärkningsvärt att ministern ger sig in i hur lärarna ska arbeta. Det är ett exempel på en nedvärdering av lärarnas kompetens, säger hon till TT.  

— För mycket eget arbete lämnar de svaga eleverna i sticket. Lärare ska leda och undervisa med eller utan kateder och det måste inte vara i helkass, säger hon.

Fakta

  • Totalt satsar regeringen 2,6 miljarder kronor på förbättrade resultat i matematik. 1 miljard av dessa är nya pengar i höstens budget.
  • För 2012-2015 satsas 1,3 miljarder kronor på fortbildning av lärarna med fokus på hur de undervisar, fortbildning av lärare som saknar utbildning, vidareutbildning av lärare som saknar examen samt på forskarskolor för lärare som vill fördjupa sina kunskaper.
  • Resten av de 2,6 miljarderna går till utökad undervisningstid med 120 timmar från höstterminen 2013 samt till den särskilda satsningen i lågstadiet för att elever ska lära sig läsa, skriva och räkna.


   Källa: Utbildningsdepartementet (TT)

ur Lärarförbundets Magasin